Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Copernicus pro uživatele

Copernicus je uživatelsky řízení program - jeho uživatelé mohou do struktury programu a podoby dat a služeb, které poskytuje, zasahovat. Na úrovni ČR probíhá sběr informací prostřednictvím národní koordinační struktury (Národní sekretariát GEO/Copernicus) nejčastěji na základě diskusí na tematických workshopech a konferencích, případně dalšími komunikačními prostředky. Takto získané informace jsou předkládány na evropské úrovni v odpovídajících platformách, programových radách a výborech (např. v poradní skupině Copernicus User Forum, která byla ustanovena Evropskou komisí přímo pro shromažďování a vyhodnocování uživatelských požadavků a jejich zahrnutí do dalšího vývoje programu, především v oblasti poskytování služeb).

Proč potřebujeme rozsáhlý program, jako je Copernicus? A co přinese Copernicus Evropské unii a svým uživatelům napříč všemi sektory?

Přínosy Copernicus pro uživatele z různých oblastí:

Evropa

Státní správa

 

Soukromý sektor
 

Akademická a výzkumná sféra

Široká veřejnost
 

 

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7