Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Přístup k družicovým datům

Zpřístupnění družicových snímků se liší podle poskytovatele daných dat, resp. provozovatele příslušné družice. U komerčních družic se cena za jeden snímek pohybuje v řádu tisíců až desetitisíců korun. Díky programu Copernicus a dalším iniciativám však dochází k postupnému posunu směrem k otevřené datové politice. Pokud uživatel netrvá na velmi vysokém prostorovém rozlišení dat, má možnost získat data některých družic zdarma.

Data je možná zakoupit přímo u poskytovatele, případně u oficiálních distributorů - za ČR zprostředkovávají prodej vybraných družicových dat např. firmy Arcdata Praha nebo Gisat. Kompletní přehled všech družic a jejich senzorů obsahuje katalog CEOS.

 

V následujícím přehledu naleznete souhrnné informace o bezplatném přístupu k vybraným snímkům:

 

Družicová data programu Copernicus

Datová politika programu Copernicus zaručuje přímý a otevřený přístup k datům a informacím programu. Toto se týká zejména dat družic Sentinel, vyvíjených přímo pro potřeby programu, a služeb Copernicus. Pro přispěvatelské mise Copernicus je třeba dodržovat licenční podmínky třetích stran, tj. provozovatelů daných družic.

Pro přístup k datům z družic Sentinel všem uživatelům slouží portál ESA Sentinel Scientific Data Hub, pro stažení snímků stačí jednoduchá registrace. V současnosti jsou zde dostupná testovací data, plné zprovoznění družice Sentinel 1 a pravidelný přísun dat je očekáván v průběhu července 2014.

Existující registrovaní uživatelé mohou pro přístup k datům využívat portál copernicusdata.esa.int. Pro přístup k přispěvatelským misím Copernicus jsou definovány celkem 4 kategorie uživatelů:

 1. Účastníci projektů FP7 pro základní služby Copernicus
  • fyzické nebo právnické osoby oficiálně registrované jako řešitelé projektu ze 7. rámcového programu v oblasti Vesmír, využití dat je možné pouze pro projektové aktivity
 2. Evropské instituce
  • evropské instituce a agentury, případně jejich smluvní dodavatelé, mohou data využívat pro plnění úkolů v rámci EU
 3. Veřejné instituce
  • orgány veřejné správy a jejich smluvní dodavatelé, kteří plní úkoly ve vztahu k EU; výzkumné a akademické instituce
 4. Mezinárodní a nevládní organizace
  • mezinárodní a nevládní organizace ve vztahu k EU a jejich smluvní dodavatelé
 5. Široká veřejnost
  • fyzické i právnické osoby pro nekomerční aktivity

Více informací naleznete na stránkách ESA: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access (přístup k datům) a portálu Copernicus EU (kategorie uživatelů): http://www.copernicus.eu/pages-principales/infrastructure/data-access/user-categories. Jednoduchý postup ke stahování dat naleznete zde.

 

ESA

Evropská kosmická agentura (ESA) zpřístupňuje širší veřejnosti část svých dat, jejich poskytování se však řídí poměrně striktními pravidly. Základní informace o přístupu k datům ESA jsou dostupná zde. ESA poskytuje svá data jen registrovaným uživatelům dvěma různými způsoby:

1) Rychlá registrace (Fast Registration)
 • pro přístup k volně dostupným datovým sadám (seznam zde)
 • jsou přístupná po předchozí registraci volně po vyplnění jednoduchého dotazníku, kde zájemce uvede své zaměření a krátký popis plánovaného využití dat
 • žádost by měla být vyřízena do dvou dnů
2) Návrh projektu (Full Proposal)
 • pro přístup k datovým sadám s omezenou dostupností
 • nutný podrobný popis zamýšleného využití dat
 • žádost vyřízena do 1 - 2 měsíců

Pro přístup k datům ESA je možné používat různé webové klienty pro vyhledávání a stahování dat (např. EOLISA).

Zvláštní podmínky přístupu mají data třetích stran, které ESA využívá ke své práci. V některých případech jsou data přístupná pod rychlou registrací, v dalších případech se může jednat o datové sady s omezenou přístupností, vždy závisí na datové politice poskytovatele dat. Podmínky pro přístup k těmto datům jsou podrobně popsány zde. Dále ESA zpřístupňuje některá data ze svých kampaní, pro které opět platí zvláštní podmínky. Jinou možností jsou pravidelně zveřejňovaná oznámení, která nabízí přístup k datům za specifických podmínek pro oblast výzkumu a vývoje (seznam aktuálních výzev je k dispozici zde).

 

Data z misí Landsat

Průkopníkem v bezplatném poskytování družicových dat je jednoznačně rodina družic Landsat, provozovaná ve spolupráci NASA a Americké geologické služby (USGS). Portálů, ze kterých lze data stahovat, je více, zde je uvedeno několik základních. Vedle dat všech misí Landsat (Landsat 4, 5, 7, 8) je odsud možné stahovat i další snímky, např. z družic Hyperion nebo Terra.

Earth Explorer

GloVis (nutné mít nainstalovanou Javu)

LandsatLook

ESA Landsat 8 Portal (pouze pro Landsat 8)

Návod na stažení dat Landsat prostřednictvím aplikace Earth Explorer je k dispozici zde.

 

Data nízkého rozlišení

Z dat nízkého rozlišení jsou po registraci přístupné např. data družice NOAA, a to na oficiálních stránkách organizace: http://www.class.ngdc.noaa.gov/saa/products/welcome. Uživatel zadá parametry požadovaného snímku (senzor, datum, typ dat) a během několika dnů obdrží emailem adresu FTP serveru, ze kterého může data stáhnout. Data lze buď vybírat podle zadaných parametrů z mapového rozhraní, nebo přímo stahovat z FTP.

 

Global Land Cover Facility

Zajímavým rozhraním je portál Global Land Cover Facility, kde jsou ke stažení jak vybrané družicové snímky některých družic (Landsat, Terra, Ikonos), tak odvozené produkty (např. krajinný pokryv, vegetační index, maska vodních ploch nebo albedo).