Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Přístup k družicovým datům Copernicus

Datová politika programu Copernicus zaručuje přímý a otevřený přístup k datům a informacím programu. Toto se týká zejména dat družic Sentinel, vyvíjených přímo pro potřeby programu a služeb Copernicus. Pro přispěvatelské mise Copernicus je třeba dodržovat licenční podmínky třetích stran, tj. provozovatelů daných družic.

 

Sentinels Scientific Data Hub

Pro přístup všech uživatelů k datům z družic Sentinel slouží Sentinels Scientific Data Hub. Pro stažení snímků stačí jednoduchá registrace. K dispozici jsou zde data jakmile mise vstoupí do fáze IOCR (In-Orbit Commissioning Review). V současnosti jsou zde dostupná data z družic Sentinel 1 a Sentinel 2.

 

Copernicus Space Component Data Access

Portál Copernicus Space Component Data Access system (CSCDA) komplexně shrnuje nabídku, možnosti přístupů a způsoby přístupu datům v rámci kosmické komponenty programu Copernicus, zároveň je hlavním vstupním bodem do uživatelské zóny, která nabízí správu dat a uživatelskou podporu. Tento portál dále nabízí přístup ke všem přispěvatelským misím v rámci programu Copernicus a informuje o stavu poskytování dat z těchto misí.

Pro přístup k přispěvatelským misím Copernicus jsou definovány kategorie uživatelů:

 1. Účastníci projektů FP7 pro základní služby Copernicus
  • fyzické nebo právnické osoby oficiálně registrované jako řešitelé projektu ze 7. rámcového programu v oblasti Vesmír, využití dat je možné pouze pro projektové aktivity,
 2. Evropské instituce
  • evropské instituce a agentury, případně jejich smluvní dodavatelé, mohou data využívat pro plnění úkolů v rámci EU,
 3. Veřejné instituce
  • orgány veřejné správy a jejich smluvní dodavatelé, kteří plní úkoly ve vztahu k EU; výzkumné a akademické instituce,
 4. Mezinárodní a nevládní organizace
  • mezinárodní a nevládní organizace ve vztahu k EU a jejich smluvní dodavatelé,
 5. Široká veřejnost
  • fyzické i právnické osoby pro nekomerční aktivity.

 

Collaborative Ground Segment

Pro zvýšení dostupnosti aktuálních dat z "živé části archivu" může být v jednotlivých členských zemích vybudován tzv. Collaborative Ground Segment. Pro tento spolupracují pozemní segment je určeno vyhrazené přímé spojení s centrálním archivem. Pro každou členskou zemi je vyčleněno právě jedno připojení. V současné době probíhají jednání mezi Českou republikou a ESA o potenciálním využití tohoto přístupu. Kontaktním bodem za Českou republiku je Ing. Ondřej Šváb z Ministerstva dopravy.

 

International Access Hub

International Access Hub poskytuje vyhrazený přístup k datům z "živé části" archivu uživatelských produktů z družic Sentinel. Přístup k tomuto zdroji je omezen na mezinárodní partnery, kteří mají uzavřenou dohodu s Evropskou komisí.

 

 

Více informací o přístupu k datům z kosmické komponenty naleznete na stránkách ESA: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access.