Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Přispěvatelské mise

Důležitou roli v programu Copernicus mají data přispěvatelských misí, která doplňují družice Sentinel a jsou důležitá především pro služby Copernicus. Jedná se o přibližně 30 existujících či plánovaných družicových misí ESA a jejich členských států, EUMETSATu a dalších evropských a mezinárodních subjektů.
I když jsou Sentinely nyní v provozu, pokračování přispěvatelských misí bude i nadále nezbytné, aby byl zajištěn celý rozsah požadavků na pozorování.

 

Seznam přispěvatelských misí programu Copernicus

* plánované družice

 

Zdroj: www.copernicus.eu a www.esa.int

Sběr požadavků na druhou generaci vesmírné komponenty

Obecné Evropská komise zahájila sběr uživatelských požadavků a specifikaci služeb, které bude poskytovat další generace vesmírné komponenty Copernicus. Dotazník je určen všem, nejen stávajícím uživatelům programu.

Workshop k uživatelským požadavkům na zemědělské a lesnické aplikace

Obecné Srdečně Vás zveme na seminář, který pořádá 30. června EK v Bruselu (budova Breydel), jehož cílem je sběr a sjednocení uživatelských požadavků, zjišťování současných mezer, které by měla řešit druhá generace vesmírné komponenty programu Copernicus.

ISPRS 2016

Obecné Kongres mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země se uskuteční v Praze  12. - 19. 7. Součástí bude také Fórum vesmírných agentur.

Registrace na 5. Space App Camp spuštěna

Obecné Staňte se jedním z 20 vyvolených, které ESA-ESRIN pozve v září na týden do svého sídla ve Frascati v Itálii.

Seminář k využití dat Copernicus regiony

Obecné Dne 28. 6. pořádá iniciativa NEREUS v Bruselu v Evropském parlamentu seminář Sentinels4Regions, který představí možnosti využití dat Copernicus pro regiony.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7