Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Otázky a odpovědi

Copernicus je evropský program, primárně tedy slouží jako podpora pro rozhodování při vytváření a provádění evropských politik zejména v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Dále ale slouží uživatelům ze všech oblastí – ve státní správě jako zdroj informací pro lepší a efektivnější vykonávání její agendy, pro soukromý sektor má potenciál v podobě rozvoje služeb nad jeho daty a možné účasti v zajímavých projektech. Pro výzkumnou sféru a univerzity přináší program Copernicus nový zdroj dat pro vědecké práce a experimenty. V neposlední řadě i široká veřejnost bude těžit především ze služeb vytvářených nad daty Copernicus pro každodenní využití. Více informací o potenciálu programu Copernicus pro různé skupiny uživatelů si můžete přečíst v této sekci.
Data Sentinel jsou přístupná z portálu ESA. V současnosti jsou na oběžné družice Sentinel 1A, 2A a 3A, jejichž snímky je možné stáhnout z portálu Sentinels Scientific Data Hub po jednoduché registraci.
Data z družic Sentinel a služby programu Copernicus jsou pro všechny uživatele zdarma. Pouze u tzv. misí třetích stran, tedy různých družicových misí, jejichž data Copernicus využívá, podléhají licenčním podmínkám v závislosti na poskytovateli dat.

 

Chybí v seznamu otázka, na kterou neznáte odpověď a která by vás zajímala? Pošlete nám ji na copernicus@cenia.cz, rádi na ní odpovíme.