Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Odkazy

Informace o programu Copernicus:

  • Stránky o službách Copernicus:

http://copernicus.eu

  • Stránky Evropské komise týkající se programu Copernicus:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus/index_en.htm

  • Stránky ESA o programu Copernicus:

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus

  • Copernicus na webových stránkách EUMETSAT:

http://www.eumetsat.int/website/home/AboutUs/InternationalCooperation/Copernicus/index.html

  • Projekt GISC (in-situ koordinace, stránky Evropské agentury pro životní prostředí):

http://www.eea.europa.eu/about-us/what/seis-initiatives/gisc

  • Copernicus Observer - čtvrtletní zpravodaj s aktuálními informacemi o programu:

http://www.copernicus.eu/main/newsletter (k pravidelnému odběru je možné se přihlásit)

 

Soutěž Copernicus Masters:

 

Související aktivity:

 

Regionální aktivity Copernicus:

 

Zajímavosti z oblasti Copernicus a dálkového průzkumu Země:

 

Organizace z oblasti DPZ:

 

Český kosmický portál:

 

ESERO Czech Republic - Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury: