Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Odkazy

Informace o programu Copernicus:

  • Stránky o službách Copernicus:

http://copernicus.eu

  • Stránky Evropské komise týkající se programu Copernicus:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus/index_en.htm

  • Stránky ESA o programu Copernicus:

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus

  • Copernicus na webových stránkách EUMETSAT:

http://www.eumetsat.int/website/home/AboutUs/InternationalCooperation/Copernicus/index.html

  • Projekt GISC (in-situ koordinace, stránky Evropské agentury pro životní prostředí):

http://www.eea.europa.eu/about-us/what/seis-initiatives/gisc

  • Copernicus Observer - čtvrtletní zpravodaj s aktuálními informacemi o programu:

http://www.copernicus.eu/main/newsletter (k pravidelnému odběru je možné se přihlásit)

 

Soutěž Copernicus Masters:

 

Související aktivity:

 

Regionální aktivity Copernicus:

 

Zajímavosti z oblasti Copernicus a dálkového průzkumu Země:

 

Organizace z oblasti DPZ:

 

Český kosmický portál:

 

ESERO Czech Republic - Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury:

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7