Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Novinky 2015


21. 12. 2015

Kanada využívá data ze Sentinelu 1 pro monitorování mořského ledu

Radarová data, jako jsou například ta z družice Sentinel 1, poskytují informace ve dne i v noci bez ohledu na oblačnost a to i při nepříznivém počasí. To je velice důležité v průběhu zimních měsíců, kdy jsou v severních zeměpisných šířkách nepříznivé podmínky. Sentinel 1 umožňuje Kanadské meteorologické službě zpřesnit informace o mořském ledu a ledovcích a pomůže tím zejména k vyhledávání bezpečných námořních cest.

Data z družice Sentinel 1 tvoří základní zdroj informací a umožňují dobrou integraci dat družice Radarsat 2 a dalších přispěvatelských misí a dohromady tak poskytují podklad pro kompletní námořní dohled.

Kanadské instituce zabývající se životním prostředím mají také v plánu využít tato data pro častější monitoring pobřežních vod při vyhledávání potenciálních ropných skvrn.

Více ve článku: Canada Breakes the Ice with Sentinel-1 Data

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


15. 12. 2015

Dohoda o výrobě družic Sentinel 1

Evropská kosmická agentura (ESA) zajistila pokračování mise Sentinel 1 objednáním dalších dvou družic. Se společností Thales Alenia Space of Italy podepsala dohodu o výrobě družic Sentinel 1C a 1D, které naváží na první pár družic této mise po ukončení jejich provozu.

Thales Alenia Space povede konsorcium 60-ti evropských společností zahrnující Airbus Defence and Space, která je zodpovědná za hlavní radarový senzor.

Mise Sentinel 1 se skládá z páru družic s polární dráhou, které snímají data ve dne i v noci bez ohledu na počasí. Pokrytí daty z této mise bude posíleno na jaře roku 2016, kdy má odstartovat družice Sentinel 1B.

Více ve článku: Deal Sealed for new Sentinel-1 Satellites

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


10. 12. 2015

Data Sentinelu 2A jsou již dostupná

Snímky pořizované družicí Sentinel 2A jsou od nynějška průběžně zveřejňovány na stránkách Sentinels Scientific Data Hub. Dostupná jsou data počínaje 28. listopadem 2015, data z předchozí fáze (Commissioning Phase) budou dodatečně zpracována a postupně doplňována do archivu.

Družice pořizuje data systematicky při každém průletu nad Evropou a Afrikou, zatímco zbytek světa bude mapován s 30-ti denní periodou. Plány na pořizování dat se budou průběžně vyvíjet a budou s předstihem dostupné na stránkách ESA, vždy pro nadcházející cyklus (10 dní).


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


9. 12. 2015

Uzávěrka abstraktů na EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2016

EUMETSAT Meteorological Satellite Conference je fórum, které sdružuje meteorology, vědce a výzkumné pracovníky z celého světa, aby se podělili o své zkušenosti a poznatky v průběhu plenárního zasedání nebo formou posrterů a praktických workshopů. V roce 2016 proběhne konference v domovském městě EUMETSATu, Darmstadtu, a to v termínu 26.–30. září 2016.

Na konferenci se bude diskutovat zejména o pokroku v nowcastingu a krátkodobých předpovědích na základě numerického modelování počasí, námořní meteorologii a oceánografii. Zvláštní pozornost bude při zasedání věnována Arktidě.

Termín uzávěrky pro přihlášení abstraktů je 31. ledna 2016.


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


8. 12. 2015

Blíží se start Sentinelu 3A

Nejnovější družice Sentinel 3A, vyvíjená v rámci kosmické komponenty programu Copernicus, se připravuje na svůj start z ruského kosmodromu v Plesecku. Původní datum startu družice (23. prosince 2015) byl změněn na 16. února 2016 a po vánoční přestávce se opět naplno rozběhly práce na jeho přípravě.

Tato družice naváže na své předchůdce jimiž jsou Envisat a CryoSat. Její senzory budou měřit veličiny jako jsou povrchová teplota nebo výška hladiny oceánů, které jsou důležité pro předpovědi v oceánských oblastech a námořní bezpečnost. Tyto údaje jsou však neméně důležité také pro předpovědi extrémních jevů jako jsou bouře nebo záplavy. Družice mimo jiné poskytne širokou paletu údajů využitelných v oblastech monitoringu kvality vody v mořích, mapování zalednění, sledování výšky hladin řek a jezer, detekce požárů a mnoho dalších.


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


8. 12. 2015

Registrace na 5. české uživatelské fórum Copernicus spuštěna

Na stránkách Národního sekretariátu GEO/Copernicus byla spuštěna registrace na 5. ročník českého uživatelského fóra Copernicus včetně možnosti přihlášení vlastního příspěvku. Tento ročník konference se uskuteční v rámci Living Planet Symposium – prestižní mezinárodní konference zaměřené na pozorování Země, kterou organizuje Evropská kosmická agentura (ESA), které probíhá ve dnech 9.–13. května 2016, samotné 5. české uživatelské fórum Copernicus se uskuteční dne 10. května 2016.

Organizátorem fóra je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí. Tento ročník konference bude zaměřený na využívání družicových dat v oblasti zemědělství, lesnictví a využití území.

 

Témata a cíle konference:

 • využití družicových či leteckých dat (se zaměřením na data z družic Sentinel) v oblasti zemědělství, lesnictví a využití území,
 • zpracování dat z družic Sentinel,
 • využívání družicových dat ve státní správě a v projektech,
 • využívání služeb Copernicus,
 • implementace programu Copernicus v České republice,
 • rozvoj uživatelské komunity, sběr požadavků uživatelů na data a služby programu Copernicus.

 

Případné dotazy můžete zasílat na adresu katerina.nohelova(at)mzp.cz


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


4. 12. 2015

Světová banka a ESA podepsali dohodu o využití dat DPZ

V rámci COP 21 podepsala Světová banka a Evropská kosmická agentura (ESA) dohodu o využití informací z družic pro pozorování Země k podpoře udržitelného rozvoje.

Světová banka poskytuje finanční podporu projektům zejména v rozvojových zemích. To zahrnuje poradenství, výzkum, analýzy a technickou pomoc. Informace z družic pro pozorování Země pomáhají Světové bance při vyhodnocování projektů.

Více ve článku: ESA and World bank hand-in-hand

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


1. 12. 2015

Hlavní zdroje znečištění ovzduší ve městech

Znečištění ovzduší, konkrétně suspendované částice, mají negativní vliv na lidské tělo a mohou ovlivňovat kardiovaskulární systém stejně tak jako hlavní orgány. Dlouhodobé vystavování znečištěnému prostředí pak může vést k chronickým problémům a vážným zdravotním rizikům.

Společné výzkumné centrum (JRC) a Světová zdravotnická organizace identifikovali hlavní zdroje suspendovaných částic ve vzduchu 51 různých měst po celém světě.

Celosvětově je největším zdrojem znečištění ovzduší doprava, která se podílí čtvrtinou na celkovém podílu suspendovaných částic v ovzduší.

Více ve článku: Urban air pollution – what are the main sources across the world?

Zdroj: JRC


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


30. 11. 2015

Copernicus přináší příležitosti pro malé a střední podniky

Program Copernicus zaručuje přímý a otevřený přístup k datům do roku 2034. To umožňuje i malým a středním podnikům vytvářet dlouhodobé strategie při využívání dat tohoto programu. Přínos těchto opatření je odhadován na 30 miliard euro a 50 tisíc nových pracovních míst.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje, že 58 % celosvětové ekonomiky v oblasti vesmíru závisí na družicových datech a signálech.

Více ve článku: Copernicus: down-to-Earth opportunities for SMEs reaching for the stars

Zdroj: Euronews


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


25. 11. 2015

Jak se využívají kosmické technologie k získání globálního pohledu na Zemi

V porovnání se situací před 20 lety přinášejí družice pro pozorování Země mnohem více informací o skleníkovém efektu, globálním oteplování, měření množství CO2 a tím umožňují lépe odhadnout důsledky klimatických změn.

Ve Francouzských Alpách například ztrácejí ledovce na objemu i rozloze, ve stejný okamžik potvzují družice stoupající hladinu moří.

Video vytvořené Evropskou kosmickou agenturou ukazuje jak mohou pomoci družicová data pochopit efekt globálního oteplování ve Francouzských Alpách 3200 metrů nad hladinou moře.

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


20. 11. 2015

Nová družice pro měření zdravotního stavu vegetace

S ohledem na rostoucí celosvětovou populaci, která klade stále větší nároky na výrobu potravin a krmiv, je stále důležitější získávání informací o zdravotním stavu a stresu vegetace.

Nová družice Fluorescence Explorer (FLEX), jejíž start je plánován na rok 2022, bude osmou misí Earth Explorer Evropské kosmické agentury. FLEX napomůže zlepšit naše chápání toho, jak se uhlík přesunuje mezi rostlinami a atmosférou a jak fotosyntéza ovlivňuje cykly uhlíku a vody.

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


11. 11. 2015

Evropský systém pro monitorování emisí CO2

V souvislosti s nadcházející konferencí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu COP21 poukázala služba Copernicus pro změnu klimatu na hrozící nedostatky v operačním monitorování člověkem způsobených emisí CO2.

Expertní skupina, vytvořená pro vyhodnocení potřeby a možností nezávislé evropské kapacity pro monitorování CO2 z družicových dat v souladu s mezinárodními klimatickými dohodami v rámci Evropské komise, vypracovala zprávu popisující možnosti družicových a in-situ měření atmosféry pro přesnou kvantifikaci emisí CO2 a určení trendů na úrovni měst, regionů, Evropy i celého světa.

Uvedená zpráva je k dispozici zde.

Zdroj: www.copernicus.eu


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


10. 11. 2015

Kanada se připojí k Sentinel Collaborative Groud Segmentu

Kanadská kosmická agentura podepsala dohodu, která zjednoduší přístup kanadských uživatelů k datům z družic Sentinel. Dohoda zahrnuje vybudování center pro archivaci a distribuci dat a Národní „mirror site“, které bude mít na starosti Canada Centre for Mapping and Earth Observation.

Kanada je tak devátou zemí, která podepsala dohodu o připojení se ke Collaborative Ground Segmetu, následuje tak Řecko, Norsko, Itálii, Finsko, Německo, Francii, Spojené království a Švédsko.

Více ve článku: Canada Joins Sentinel Collaborative Ground Segment

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


3. 11. 2015

Sentinel 5 Precursor prochází sérií testů

Vypuštění družice Sentinel-5 Precursor se chystá na jaro příštího roku, takže právě nyní probíhají její zkoušky, aby byla včas připravena a aby mohla začít z oběžné dráhy sledovat stav ovzduší. Nyní jsou na řadě vibrační a akustické testy.

Sentinel-5 Precursor je první družicí programu Copernicus zaměřenou na monitorování atmosféry. Na své palubě družice ponese přístroj TROPOMI: snímkovací spektrometr, který je schopen monitorovat celou řadu stopových plynů jako je ozón, oxid dusičitý, methan nebo aerosoly, kteréžto mají vliv na kvalitu ovzduší a klimatu.

Nyní družice prochází sérií náročných zatěžkávacích zkoušek. V rekordním čase byly provedeny testy vlivu vakua kosmického prostředí a teplotní bilance, velkých výkyvů teplot, jímž musí čelit družice na oběžné dráze Země. Nyní je Sentinel-5 Precursor připravován na vibrační a akustické zkoušky.

Jak název Sentinel 5 Precursor napovídá, jde o „předskokana“ před plnohodnotným přístrojem mise Sentinel 5. Ten se vydá do vesmíru na meteorologických družicích MSG (MetOp Second Generation), které mají zahájit operační provoz kolem roku 2021. Do té doby bude hrát právě Sentinel 5 Precursor důležitou roli v předpovídání kvality ovzduší a v zajišťování kvalitních informací.

Souběžně se připravuje i pozemní tým ve středisku ESA ESOC (European Space Operations Centre), aby byl co nejlépe nachystaný na start a následné oživování družice.

Start družice je plánován na jaře 2016, na oběžnou dráhu jej vynese nosná raketa Rockot z Kosmodromu Pleseck.

Podrobné informace naleznete v české sekci stránek ESA.


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


29. 10. 2015

Sentinel High Level Operation Plan - aktualizovaný dokument o provozu družic Sentinel

Evropská kosmická agentura (ESA) vydala aktualizovaný Sentinel High Level Operation Plan – dokument, ve kterém je podrobně popsán provoz družic Sentinel na vyšší úrovni – tzn. hlavní omezení a potenciální konflikty provozu družic Sentinel 1-5, definice priorit a strategie jejich provozování. Dokument je možné stáhnout zde.

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


23. 10. 2015

Copernicus Masters - vítězové soutěže pro rok 2015

Copernicus Masters, soutěž, která oceňuje inovativní aplikace a podnikatelské nápady založené na datech pozorování Země, funguje již pátým rokem. V letošním ročníku soutěže byli z více než 200 přihlášených z 50 zemí vybráni tito vítězové jednotlivých kategorií:

 

Vítězové devíti vyhlášených kategorií si celkem odnesli více než 300 000 EUR v podobě finančních odměn, konzultací, dat a poradenství, které v součtu pomáhají prosadit vítězné aplikace na trhu.

Máte v hlavě podobný nebo ještě lepší nápad, ale chybí Vám finanční prostředky nebo zkušenosti na jeho realizaci? Můžete zkusit své štěstí v dalším kole soutěže Copernicus Masters v roce 2016.

Více informací o vítězích i soutěži samotné naleznete na http://www.copernicus-masters.com a http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Building_Radar_takes_home_the_Copernicus_Masters.


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


12. 10. 2015

Probíhá harmonizace dat Copernicus z pozorování Země

Všechna data přispěvatelských misí dostupná přes portál Copernicus Space Component Data Access (CSCDA) budou obsahovat v rámci produktů Copernicus Product Packages (CPPs) metadata, která budou v souladu se směrnicí INSPIRE.

Harmonizace metadatových záznamů probíhá napříč přispěvatelskými misemi tak, aby v co nejbližší době byly dostupné pro všechny produkty CPP ve formátu XML. V příštích měsících se to bude týkat produktů L3 misí Proba-V, Radarsat-2, RapidEye, SPOT a Pléiades.

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


12. 10. 2015

EK zveřejnila pracovní plán programu Horizont 2020 na roky 2016 a 2017

Evropská komise zveřejnila předběžnou verzi pracovního plánu programu Horizont 2020 na roky 2016 a 2017, kterou schválil Programový výbor Horizont 2020, část vesmír. Již nyní se tak můžete seznámit s tématy z oblasti pozorování Země (EO), která budou předmětem výzvy na roky 2016 a 2017, jejich prioritami a finančními alokacemi, a přemýšlet tak o případné účasti a konsorciích.

Pozorování Země v návrhu pracovního plánu H2020 na roky 2016-2017

2016 (celkem 21,85 MEUR na aplikace)

 • EO-1-2016: Downstream applications (9,85 MEUR)
 • EO-2-2016: Downstream services for public authorities (3 MEUR)
 • EO-3-2016: Evolution of Copernicus Services (9 MEUR)

2017 (celkem 19,5 MEUR na aplikace, 15 MEUR na technologie)

 • EO-1-2017: Downstream applications (12 MEUR)
 • EO-2-2017: EO Big Data Shift (7,5 MEUR)
 • COMPET-2-2017: Competitiveness in Earth observation mission technologies (5 MEUR)
 • COMPET-3-2017: High speed data chain (10 MEUR)

EO-1-2016/2017: Downstream applications

Rozpočet:

 • 2016: 9,85 MEUR
 • 2017: 12 MEUR

Cíl:

 • vývoj inovativních aplikací nad daty EO, rozvoj trhu se službami, vyšší penetrace dat EO do nejrůznějších oborů.

Prostředek:

 • Vývoj aplikací dle požadavků uživatelů (bude třeba prokázat v projektu, stejně jako ekonomickou životaschopnost projektu nejméně 3 roky po skončení projektu).
 • Aplikace mohou kombinovat data Copernicus s jinou technologií.

Objem projektů: cca 1-2 MEUR

EO-2-2016: Downstream services for public authorities

Rozpočet: 3 MEUR

Cíl:

 • vývoj inovativních aplikací odpovídajících na stávající společenské výzvy, cílí na specifické potřeby státní správy, regionů, místních samospráv.
 • Nový zdroj informací, vyšší jistota rozhodovacích procesů, monitoring, reporting.

Prostředek:

 • Vývoj aplikací především v open standardech.

Objem projektů: neuvedeno

EO-3-2016: Evolution of Copernicus Services

Rozpočet: 9 MEUR

Cíl:

 • Vylepšení základních služeb Copernicus prostřednictvím nových technických postupů, zohlednění nových vědeckých poznatků.
 • Cílem je vyšší efektivita a rychlost zpracování, vyšší kvalita výsledků.
 • Navazuje na pracovní plán Copernicus.

Prostředek:

 • Podpora vnesení inovativních prvků do stávající základních služeb.
 • Projekty mají prokázat vylepšení sužby a provozuschopnost navrženého řešení.
 • Objem projektů: cca 1-2 MEUR

 EO-2-2017: EO Big Data Shift

Rozpočet: 7,5 MEUR

Cíl:

 • efektivní přístup k datům a Sentinel, ke službám nad těmito daty pro uživatele ve všech ČS EU.
 • efektivní zpracování dat Sentinel do služeb (Big data).

Prostředek:

 • Podpora vývoje mezinárodních diseminačních platforem Copernicus.
 • Podpora adaptace technologií Big Data do uživatelských scénářů Copernicus, včasné zpracování dat. Benefit: nové business modely.
 • Překlenutí mezery mezi experty a uživateli.

Objem projektů: cca 1-2 MEUR

Více informací o výzvě programu Horizont 2020, části vesmír, naleznete na stránkách www.czechspaceportal.cz nebo www.h2020.cz.


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


8. 10. 2015

Konference o službách a produktech Copernicus na téma monitorování území

Ve dnech 19. a 20. října 2015 proběhne v Kodani konference „New Horizons for European and Global land monitoring – Copernicus products and services ready to use“. Konference bude zaměřena na závěrečnou část iniciační fáze GMES/Copernicus Služby pro monitorování území (GIO land) a na přesun produktů a služeb do plně operační fáze.

Akce je pořádána Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci se Společným výzkumným centrem (JRC) a Evropskou komisí (DG GROW) a cílí především na veřejnou správu, ale také na soukromé společnosti a poskytovatele služeb týkajících se monitorování území.

Zdroj: EEA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


7. 10. 2015

Nová data povrchové teploty pevniny

Nová data obsahující údaje o povrchové teplotě pevniny na úrovni zpracování „Level 3“, která byla vygenerována na základě dat z archivu senzorů (A)ATSR ((Advanced) Along-Track Scanning Radiometer) jsou nyní dostupná. Zpracovatelem těchto dat je University of Leicester (UOL).

Nové produkty byly do značné míry vylepšeny pomocnými daty, jako jsou krajinný pokryv, celkový obsah vodní páry aj.

Více informací naleznete na stránce ESA.

Zdroj: ESA


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


1. 10. 2015

Znalostní centrum krizového řízení

Evropská komise zřídila nové znalostní centrum Disaster Risk Management Knowledge Centre pro podporu členských států při krizovém řízení s cílem podpořit rychlou odezvu, prevenci a minimalizovat škody při katastrofách. Mimo jiné bude centrum poskytovat technickou a vědeckou podporu při vyhodnocování metodik hodnocení rizik.

Zdroj: JRC


Nahoru

Zpět na titulní stránku

 


22. 9. 2015

Služba Copernicus pro monitorování území poskytuje nový produkt

Globální komponenta Služby Copernicus pro monitorování území nyní zařadila do svého portfolia nový produkt s názvem „Water Bodies V2“. Tento produkt je poskytován v téměř reálném čase a byl zpětně zpracován od ledna 2014 do současnosti.

Tento produkt mapuje oblasti pokryté vnitrozemskými vodami a poskytuje jejich maximální a minimální plošný rozsah včetně dynamiky v průběhu roku.

Zdroj: www.copernicus.eu


Nahoru

Zpět na titulní stránku