Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Archiv novinek

Národní sekretariát GEO/Copernicus vydával čtvrtletně elektronický zpravodaj, který shrnoval nejdůležitější zprávy a akce za uplynulé čtvrtletní, které se v oblasti Copernicus, GEO a DPZ odehrály. Od roku 2016 jsou všechny zprávy dostupné v Archivu novinek.

 

Novinky 2016

 

Novinky 2015

Název Autor Datum vydání
Do provozní fáze přešla družice Sentinel 2A, jejíž data můžete stahovat ze Scientific Data Hubu a to ve stupni zpracování 1B a 1C (odrazivost v horní vrstvě atmosféry), pro zpracování do stupně 2A (snímky po atmosférické korekci) je potřeba použít ToolBox ESA. V oblasti zpřístupňování dat probíhá také harmonizace metadat přispěvatelských misí Copernicus z pozorování Země se směrnicí INSPIRE.
V minulém roce probíhaly přípravy na start družice Sentinel 3A a družice Sentinel 5 Precursor. V závěru roku pak byla podepsána nová smlouva zajišťující návaznost mise Sentinel 1 (pár družic C a D) a dále ESA informovala o vývoji nové družice, která bude sledovat zdravotní stav vegetace. Evropská kosmická agentura (ESA) vydala aktualizovaný Sentinel High Level Operation Plan.
V říjnu byly vyhlášeny výsledky soutěže Copernicus Masters ročníku 2015 a proběhla konference o produktech Služby Copernicus pro monitorování území New Horizons for European and Global land monitoring – Copernicus products and services ready to use.
Konference Living Planet Symposium 2016 (LPS) vytvořila vlastní rekord v počtu přijatých abstraktů. Registrace na LPS je spuštěna od února 2016. Součástí LPS bude i 5. české uživatelské fórum Copernicus, které se bude konat 10.5.2016.
Byl publikován výzkum pojednávající o hlavních zdrojích znečištění ovzduší ve městech a studie identifikující Copernicus jako příležitost pro malé a střední podniky. Dále Evropa zvažuje monitorování CO2 z družicových dat a z archivu dat senzorů (A)ATSR byla vygenerována nová data povrchové teploty pevnin.
Evropská komise zřídila „Znalostní centrum krizového řízení“.

 Copernicus newsletter č. 3/2015

 Lenka Hladíková, CENIA

10/2015

 Copernicus newsletter č. 2/2015

 Lenka Hladíková, CENIA

07/2015

 Copernicus newsletter č. 1/2015

 Lenka Hladíková, CENIA

04/2015

 

Novinky 2014

Název Autor Datum vydání

 Copernicus newsletter - souhrn za r. 2014

 Lenka Hladíková, CENIA

01/2015

 Copernicus newsletter č. 4/2014

 Lenka Hladíková, CENIA

01/2015

 Copernicus newsletter č. 3/2014

 Lenka Hladíková, CENIA

10/2014

 Copernicus newsletter č. 2/2014

 Lenka Hladíková, CENIA

07/2014

 GMES newsletter č. 1/2014

 Lenka Hladíková, CENIA

04/2014

 

Novinky 2013

Název Autor Datum vydání

 GMES newsletter č. 4/2013

 Lenka Hladíková, CENIA

01/2014

 GMES newsletter č. 3/2013

 Lenka Hladíková, CENIA

10/2013

 GMES newsletter č. 2/2013

 Lenka Hladíková, CENIA

07/2013

 GMES newsletter č. 1/2013

 Lenka Hladíková, CENIA

04/2013

 

Novinky 2012

Název Autor Datum vydání

 GMES newsletter č. 4/2012

 Lenka Hladíková, CENIA

01/2013

 GMES newsletter č. 3/2012

 Lenka Hladíková, CENIA

10/2012

 GMES newsletter č. 2/2012

 Lenka Hladíková, CENIA

07/2012

 GMES newsletter č. 1/2012

 Lenka Hladíková, CENIA

04/2012

 

Novinky 2011

Název Autor Datum vydání

 GMES newsletter č. 4/2011

 Simona Losmanová, CENIA

01/2012

 GMES newsletter č. 3/2011

 Simona Losmanová, CENIA

10/2011

 GMES newsletter č. 2/2011

 Simona Losmanová, CENIA

07/2011

 GMES newsletter č. 1/2011

 Simona Losmanová, CENIA

04/2011

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7