Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Národní sekretariát GEO/Copernicus

Národní sekretariát GEO/Copernicus (NS) byl zřízen Příkazem č. 11/2014 ministra životního prostředí pro zajištění koordinace programů GEO a Copernicus v České republice. Navazuje na aktivity národního sekretariátu GEOSS/GMES, zřízeného Příkazem č. 18/2010 ministryně životního prostředí. Mandát a hlavní aktivity národního sekretariátu určuje jeho Statut.

Hlavním cílem Národního sekretariátu je koordinace aktivit GEO a Copernicus v ČR, zajištění implementace obou programů a obecná podpora využívání dat a služeb Copernicus v ČR.

 

Hlavní úkoly Národního sekretariátu:

  • zajištění meziresortní koordinace v rámci programu Copernicus a iniciativy GEO v ČR
  • sledování využívání relevantních dat a aplikací pozorování Země v jednotlivých rezortech a institucích veřejné správy
  • podpora spolupráce českých subjektů v přístupu k datům a službám pozorování Země
  • účast (nebo jiné zapojení) na vybraných mezinárodních akcích v rámci GEO a Copernicus a na konferencích se související tematikou
  • informování určených útvarů řádných členů NS o průběhu a výstupech mezinárodních akcí v rámci GEO a Copernicus
  • sledování a vyhodnocování potřeb v ČR v souvislosti s využitím dat pozorování Země
  • organizování osvětových a propagačních akcí k GEO a Copernicus
  • vypracovávání společných pozic pro oblasti GEO a Copernicus za ČR

 

Členové Národního sekretariátu

Národní sekretariát GEO/Copernicus tvoří jeho řádní členové (zástupci MŽP, MD, MŠMT, CENIA a ČHMÚ), kteří se schází na pravidelných jednáních cca 1x měsíčně, a mimořádní členové (zástupci České kosmické kanceláře, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Národního bezpečnostního úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního), kteří spolupracují s NS podle aktuálních potřeb.

 

Řádní členové Národního sekretariátu
Člen / Post Kompetence Kontakt
Ing. Kateřina Nedbalová
stálý člen NS, Ministerstvo životního prostředí
delegát za ČR v Copernicus Committee, koordinace mezinárodních aktivit GEO, Copernicus, EUMETSAT, ECMWF

  katerina.nedbalova(at)mzp.cz

+420 267 122 124

Mgr. Kateřina Nohelová
stálý člen NS, Ministerstvo životního prostředí
delegát za ČR v Copernicus User Forum

  katerina.nohelova(at)mzp.cz

+420 267 122 299

Ing. Ondřej Šváb
stálý člen NS, Ministerstvo dopravy
Copernicus, pozorování Země, koordinace kosmických aktivit, poradce delegace výborů PB-EO a PB-DOSTAG v ESA

  ondrej.svab(at)mdcr.cz

+420 225 131 598

Ing. Martin Havlíček
stálý člen NS, Ministerstvo zemědělství
 

  martin.havlicek(at)mze.cz

+420 221 813 073

Mgr. Jindřich Šťástka
stálý člen NS, Český hydrometeorologický ústav
GEOSS, GEO, WMO, EUMETSAT

  jindrich.stastka(at)chmi.cz

+420 244 033 509

RNDr. Přemysl Štych, Ph. D.
stálý člen NS, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
 

  stych(at)natur.cuni.cz

+420 221 951 406

     

 

 

Mimořádní členové Národního sekretariátu
Člen / Post Kompetence Kontakt
Ing. Jana Bašistová, Ph.D.
mimořádný člen NS, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
 

  jana.basistova(at)cenia.cz

JUDr. Jan Buriánek
mimořádný člen NS, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

  jan.burianek(at)msmt.cz

RNDr. Eva Kubátová
mimořádný člen NS, Ministerstvo vnitra
přesahy programu Copernicus do oblasti prostorových dat a krizového řízení

  eva.kubatova(at)mvcr.cz

Ing. Vilém Veselý
mimořádný člen NS, Ministerstvo průmyslu a obchodu
přesahy programy Copernicus do oblasti průmyslu a obchodu

  veselyv(at)mpo.cz

Ing. Roman Vodný
mimořádný člen NS, Ministerstvo pro místní rozvoj
přesahy programy Copernicus do oblasti územního plánování

  roman.vodny(at)mmr.cz

Ing. Radovan Klíma
mimořádný člen NS, Národní bezpečnoství úřad
 

  r.klima(at)nbu.cz

Ing. Petr Dvořáček
mimořádný člen NS, Zeměměřický úřad
in-situ data pro Copernicus

  petr.dvoracek(at)cuzk.cz

Ing. Jana Šmotková
mimořádný člen NS, ESA BIC
 

  jana.smotkova(at)czechinvest.org

     

 

Kontak na Národní sekretariát:

  copernicus(at)cenia.cz

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7