Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Národní sekretariát GEO/Copernicus

Národní sekretariát GEO/Copernicus (NS) byl zřízen Příkazem č. 11/2014 ministra životního prostředí pro zajištění koordinace programů GEO a Copernicus v České republice. Navazuje na aktivity národního sekretariátu GEOSS/GMES, zřízeného Příkazem č. 18/2010 ministryně životního prostředí. Mandát a hlavní aktivity národního sekretariátu určuje jeho Statut.

Hlavním cílem Národního sekretariátu je koordinace aktivit GEO a Copernicus v ČR, zajištění implementace obou programů a obecná podpora využívání dat a služeb Copernicus v ČR.

 

Hlavní úkoly Národního sekretariátu:

  • zajištění meziresortní koordinace v rámci programu Copernicus a iniciativy GEO v ČR
  • sledování využívání relevantních dat a aplikací pozorování Země v jednotlivých rezortech a institucích veřejné správy
  • podpora spolupráce českých subjektů v přístupu k datům a službám pozorování Země
  • účast (nebo jiné zapojení) na vybraných mezinárodních akcích v rámci GEO a Copernicus a na konferencích se související tematikou
  • informování určených útvarů řádných členů NS o průběhu a výstupech mezinárodních akcí v rámci GEO a Copernicus
  • sledování a vyhodnocování potřeb v ČR v souvislosti s využitím dat pozorování Země
  • organizování osvětových a propagačních akcí k GEO a Copernicus
  • vypracovávání společných pozic pro oblasti GEO a Copernicus za ČR

 

Členové Národního sekretariátu

Národní sekretariát GEO/Copernicus tvoří jeho řádní členové (zástupci MŽP, MD, MŠMT, CENIA a ČHMÚ), kteří se schází na pravidelných jednáních cca 1x měsíčně, a mimořádní členové (zástupci České kosmické kanceláře, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Národního bezpečnostního úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního), kteří spolupracují s NS podle aktuálních potřeb.

 

Členové Národního sekretariátu
Organizace Jméno Členství E-mail Telefon
MŽP Ing. Kateřina Nedbalová řádné katerina.nedbalova(at)mzp.cz 267 122 124
MŽP Mgr. Jaromír Adamuška řádné jaromir.adamuska(at)mzp.cz 267 122 277
MD Ing. Ondřej Šváb řádné ondrej.svab(at)mdcr.cz 225 131 598
MZe Ing. Martin Havlíček řádné martin.havlicek(at)mze.cz 221 813 073
ČHMÚ Mgr. Jindřich Šťástka řádné jindrich.stastka(at)chmi.cz 244 033 509
PřF UK Praha RNDr. Přemysl Štych, Ph. D. řádné stych(at)natur.cuni.cz 221 951 406
ESA BIC Prague Ing. Tereza Kubicová řádné tereza.kubicova(at)czechinvest.org 602 521 074
ESA ESERO RNDr. Petr Mareš, Ph.D. řádné petr.mares(at)sciencein.cz 739 827 006
CENIA Ing. Jana Bašistová, Ph.D. mimořádné jana.basistova(at)cenia.cz 267 125 331
MŠMT JUDr. Jan Buriánek mimořádné jan.burianek(at)msmt.cz 234 812 159
MV RNDr. Eva Kubátová mimořádné eva.kubatova(at)mvcr.cz 974 817 535
MMR Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D. mimořádné katerina.vrbova(at)mmr.cz 224 862 382
MPO Ing. Vilém Veselý mimořádné vilem.vesely(at)mpo.cz 224 853 255
MO plk. Mgr. Ing. Ladislav Stahl mimořádné Ladislav.Stahl(at)mod.gov.cz 602 204 692
NÚKIB Ing. Radovan Klíma mimořádné r.klima(at)nukib.cz 257 283 203
ČUZK Ing. Petr Dvořáček mimořádné petr.dvoracek(at)cuzk.cz 284 041 601
AK ČR Ing. Vladimír Klimeš mimořádné klimes.vladimir(at)kr-jihomoravsky.cz 541 658 864
Hlavní město Praha Ing. Vladimír Zadina mimořádné zadina(at)operatorict.cz neuvádí se
Plzeňský kraj Mgr. Jaroslav Nálevka observer jaroslav.nalevka(at)plzensky-kraj.cz 377 195 338
Karlovarský kraj Martin Chochel mimořádné martin.chochel(at)kr-karlovarsky.cz 354 222 594
Ústecký kraj Ing. Monika Zeman, MBA mimořádné zeman.m(at)kr-ustecky.cz 475 657 959
Ústecký Ing. Pavel Sedlecký mimořádné sedlecky.p(at)kr-ustecky.cz 475 657 171
Liberecký kraj Ing. Irena Košková mimořádné irena.koskova(at)kr-lbc.cz 485 226 412
Královéhradecký Pavel Merunka observer pmerunka(at)kr-kralovehradecky.cz 495 817 111
Kraj Vysočina Ing. Martin Tejkal, Ph. D. mimořádné tejkal.m(at)kr-vysocina.cz 564 602 160
Jihomoravský kraj Ing- Vladimír Klimeš mimořádné klimes.vladimir(at)kr-jihomoravsky.cz 541 658 864
Zlínský kraj Mgr. Irena Křeková mimořádné irena.krekova(at)kr-zlinsky.cz 577 043 263
Moravskoslezský kraj Mgr. Adéla Otevřelová mimořádné adela.otevrelova(at)msk.cz 595 622 599