Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Osvětový seminář programu Copernicus

Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v zemědělství

 

1) Základní informace ze semináře

2) Program

3) Prezentace

 

Datum: 15. listopadu 2016

Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1

Téma semináře: zemědělství

Organizátoři: Národní sekretariát GEO/Copernicus,
  Ministerstvo životního prostředí,
  Ministerstvo zemědělství.
 

Národní sekretariát GEO/Copernicus uspořádal v rámci své osvětové činnosti dne 15. 11. 2016 seminář pro uživatele ze sektoru zemědělství (zejména odborné útvary MZe a resortní organizace MZe).

 

PREZENTACE

Martin Havlíček (Ministerstvo zemědělství): Program Copernicus a jeho potenciál v oblasti zemědělství

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Kosmická komponenta Copernicus, dostupnost dat Sentinel, pozemní segment

Přemysl Štych (PřF UK Praha): Copernicus služby - Land monitoring, možnosti využití datových produktů v zemědělství

Adam Zlotý (CleverMaps, a. s.): Využití Sentinel dat v privátním zemědělském sektoru

Lucie Šavelková (Státní zemědělský intervenční fond): Prezentace projektu CZAgri Copernicus (CZECH AGRI Copernicus Project from the user´s point of view)

Petr Lukeš (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů): Potenciál satelitních dat Sentinel-2 pro hodnocení zdravotního stavu lesa