Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Osvětový seminář programu Copernicus

Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v zemědělství

 

1) Základní informace ze semináře

2) Program

3) Prezentace

 

Datum: 15. listopadu 2016

Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1

Téma semináře: zemědělství

Organizátoři: Národní sekretariát GEO/Copernicus,
  Ministerstvo životního prostředí,
  Ministerstvo zemědělství.
 

Národní sekretariát GEO/Copernicus uspořádal v rámci své osvětové činnosti dne 15. 11. 2016 seminář pro uživatele ze sektoru zemědělství (zejména odborné útvary MZe a resortní organizace MZe).

 

PREZENTACE

Martin Havlíček (Ministerstvo zemědělství): Program Copernicus a jeho potenciál v oblasti zemědělství

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Kosmická komponenta Copernicus, dostupnost dat Sentinel, pozemní segment

Přemysl Štych (PřF UK Praha): Copernicus služby - Land monitoring, možnosti využití datových produktů v zemědělství

Adam Zlotý (CleverMaps, a. s.): Využití Sentinel dat v privátním zemědělském sektoru

Lucie Šavelková (Státní zemědělský intervenční fond): Prezentace projektu CZAgri Copernicus (CZECH AGRI Copernicus Project from the user´s point of view)

Petr Lukeš (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů): Potenciál satelitních dat Sentinel-2 pro hodnocení zdravotního stavu lesa

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7