Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Osvětový seminář programu Copernicus

Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v územním rozvoji

 

1) Základní informace ze semináře

2) Program

3) Prezentace

 

Datum: 23. června 2016

Místo konání: Ministerstvo pro místní rozvoj, Letenská 3, Praha 1

Téma semináře: územní rozvoj

Organizátoři: Národní sekretariát GEO/Copernicus za spolupráce
  Ministerstva životního prostředí,
  Ministerstva dopravy,
  Ministerstva pro místní rozvoj,
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
  GISAT s.r.o.
 

Národní sekretariát GEO/Copernicus uspořádal v rámci své osvětové činnosti dne 23. 6. 2016 seminář pro uživatele ze sektoru uzemního rozovje.

 

PREZENTACE

Kateřina Nohelová (Ministerstvo životního prostředí):  Program Copernicus

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Kosmická komponenta Copernicus a dostupnost dat

Tomáš Soukup, Kateřina Jupová (GISAT s.r.o.): Využití služeb Copernicus, ukázky aplikací, potenciál využití

Přemysl Štych (PřF UK Praha): Copernicus služby - Land monitoring, možnosti využití datových produktů