Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Mořské prostředí

Služba Copernicus v oblasti mořského prostředí poskytuje pravidelné a systematické informace o aktuálním stavu i předpovědích pro moře a oceány. Pozorování a prognózy vytvořené v rámci této služby využijí všechny námořní aplikace. Například poskytování přesných dat a informací o síle a směru větrů, rychlostech a směrech mořských proudů a pohybu mořského ledu pomůže zpřesnit trasy a načasování lodní dopravy na volném moři i v pobřežních vodách, v neposlední řadě služba umožní zpřesnit pátrací a záchranné operace, což přispívá k námořní bezpečnosti.

 

Hlavní tematické oblasti služby

  • námořní bezpečnost,
  • mořské zdroje,
  • pobřežní a mořské prostředí,
  • počasí, podnebí a sezónní předpověď.

 

Tato služba rovněž přispívá k ochraně a udržitelnému rozvoji živých mořských ekosystémů (potenciálních zdrojů mořské výživy), zejména pro výzkum rybolovu nebo místní rybářské organizace.

Sledování interakcí fyzikálních a mořských biogeochemických složek je důležité pro monitorování kvality vody a omezování znečištění. Zvyšování hladiny moří zintenzivňuje pobřežní erozi. Teplota povrchu moře je jedním ze základních fyzikálních dopadů změny klimatu a má přímý dopad na mořské ekosystémy. Z výše uvedeného plyne, že tato služba slouží i k podpoře široké škály aplikací pro sledování pobřežního a mořského životního prostředí.

 

Ukázka služby - teplota mořské vody: zobrazení v mapě (vlevo) a v aplikaci Google Earth (vpravo)

zdroj: http://marine.copernicus.eu

 

Mnohé z dat poskytovaných touto službou (např. teplota, salinita, hladina moře, proudy, vítr, nebo mořský led) také hrají klíčovou roli v oblasti předpovědí počasí a klimatických analýz.

Služba je od května 2015 v ostrém provozu, koordinuje ji organizace Mercator Ocean. Produkty služby jsou poskytovány registrovaným uživatelům prostřednictvím interaktivního katalogu.

Více informací o této službě je k dispozici na portálu http://marine.copernicus.eu

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7