Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Krizové řízení

Služba krizového řízení Copernicus poskytuje všem organizacím, které pomáhají při řešení přírodních i člověkem způsobených katastrof a humanitárních krizích, rychlé, přesné prostorové informace získané z dat dálkového průzkumu Země a doplněného o dostupná in-situ data. Služba je v provozu od dubna 2012 a koordinuje ji Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC).

 

Mapová složka této služby má celosvětové pokrytí a výše zmíněným subjektům (zejména orgánů civilní ochrany a humanitárním organizacím) poskytuje mapy vytvořené na podkladu satelitních dat. Služba může podporovat všechny fáze cyklu krizového řízení: připravenost, prevence, snižování rizika katastrof, reakce na mimořádné události a obnova.

Produkty služby mohou být použity tak, jak jsou dodávány (digitální nebo tištěné mapové výstupy), nebo mohou být dále kombinované s jinými zdroji dat (vrstva v geografických informačních systémech) pro geoprostorové analýzy a rozhodovací procesy složek krizového řízení.

Služby mohou aktivovat pouze oprávnění uživatelé, za Českou republiku to je Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které spadá pod Ministerstvo vnitra. Další informace o službě krizového řízení naleznete na http://emergency.copernicus.eu/. Veřejný portál služby krizového řízení umožňuje stahovat mapy a produkty dodávané touto službou.

 

Produkty služby

Služba je poskytována v urgentním režimu pro činnosti krizového řízení bezprostředně po krizové události a v podpůrném režimu pro dlouhodobou prevenci postižení katastrofou. První zmíněný režim poskytování informací slouží pro podporu bezprostředně po krizové události. V tomto režimu je možné získat podkladové mapy se základním topografickým obsahem, které uživateli poskytnou rychlý souhrn známých informací o území zasaženém katastrofou, nejlépe těsně předtím, než k události došlo. Dále mohou být poskytnuty mapy informující o rozsahu katastrofy, postupu jejího šíření a hodnocení stupně postižení katastrofou (příkladem může být mapa oblasti postižené zemětřesením s počtem poškozených budov na danou plochu). Požadovaná data jsou dodána na základě požadavku v řádu několika hodin až dnů (podle požadované podrobnosti služeb), přičemž tato služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně kterýkoli den v roce.

Produkty v rámci podpůrného režimu slouží zejména pro dlouhodobou prevenci postižení katastrofou. Mapy nevznikají v reakci na událost, jejich vyhotovení proto trvá v řádu týdnů až měsíců a nejsou dostupné nepřetržitě, jak je tomu v případě předchozí služby. Uživatel si může vybrat produkt se standardní strukturou, nebo může být na základě jeho požadavků vytvořen produkt na míru. Získané mapy mohou poskytnout srozumitelné informace o území ve snaze o redukci rizika ohrožení katastrofou, pomoci při plánování možností v ohrožených oblastech (např. pro vytváření evakuačních plánů) nebo podrobně zhodnotit dopady katastrofy.

 

Uživatelé služby

Uživateli služeb jsou instituce na regionální, národní i mezinárodní úrovni, které jsou aktivní v oblasti krizového řízení. Oprávnění aktivovat službu mají pouze tzv. autorizovaní uživatelé, s jejich pomocí tak mohou učinit i přidružení uživatelé. Autorizovaným uživatelem za Českou republiku je Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které spadá pod Ministerstvo vnitra. První úspěšná aktivace služby krizového řízení za Českou republiku (v urgentním režimu) proběhla v souvislosti s povodněmi v červnu r. 2013; výsledné mapy a data jsou volně dostupné ke stažení.

      

Zaplavené území jižního okraje Prahy při povodních v červnu 2013 z hotové mapy, pořízené v rámci aktivace služby (zdroj: http://emergency.copernicus.eu)

 

V podpůrném režimu byla služba využita v České republice v srpnu 2013, kdy byly díky její aktivaci získány mapové podklady pro podporu štábního cvičení RESTART 2013, které probíhalo na území třech krajů (mapy je možné prohlédnout si a stáhnout zde: http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSN006).

     

Služba krizového řízení v podpůrném režimu pro cvičení RESTART 2013 (zdroj: http://emergency.copernicus.eu)

Více informací o mapování v krizovém řízení včetně podrobných instrukcí, jak postupovat při žádosti o spuštění služby, naleznete na portálu http://emergency.copernicus.eu. Pro radu, jak postupovat při aktivaci, můžete kontaktovat zástupce Národního sekretariátu GEO/Copernicus na copernicus(at)cenia.cz.

 

EFAS - evropský systém varování před povodněmi

Pro včasné varování před povodněmi, které působí v rámci EU nejrozsáhlejší škody, byl v r. 2011 spuštěn systém EFAS (European Flood Awareness System). Tento systém, který umí předpovědět povodeň v předstihu až 10 dnů, přispívá k lepší ochraně lidí a jejich majetku, životního prostředí a kulturního dědictví.

http://www.efas.eu

 

EFFIS - evropský informační systém pro lesní požáry

Evropský požární informační systém (European Forest Fire Information System, EFFIS) poskytuje data v téměř reálném čase i historická data o lesních požárech v Evropě, Blízkém východě a v severní Africe.

EFFIS jako systém včasného varování slouží především pro lepší ochranu před lesními požáry v Evropě. Podporuje strategická rozhodnutí v průběhu protipožárních akcí i řízení logistických operací a evakuace, ale i prevenci a připravenost proti požárům a hodnotí nastalé škody.

http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis