Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Kosmická komponenta Copernicus

Základ kosmické komponenty programu Copernicus tvoří pět řad družic Sentinel, které doplňují další družice tzv. přispěvatelských misí. Data z družic jsou sbírána do pozemních stanice, které umožňují jejich přenos a šíření. Realizaci a provoz kosmické části infrastruktury pro program Copernicus koordinuje Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).

 

Družice Sentinel

Přispěvatelské mise

Pozemní segment

Přístup k datům