Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Uživatelské konference Copernicus v ČR

Národní uživatelské konference Copernicus jsou v ČR pořádány od r. 2012 vždy na přelomu května a června jako pravidelná setkání uživatelů z oblasti Copernicus a dálkového průzkumu Země. Hlavním cílem konference je především informovat české uživatele o datech, službách a aplikacích dostupných v rámci evropského programu Copernicus, rozvíjení uživatelské komunity a podpora využívání družicových dat a dat Copernicus napříč všemi sektory (státní, výzkumná, akademická a soukromá sféra).

 

Přehled všech ročníků konference:

5. české uživatelské fórum Copernicus (2016)

4. české uživatelské fórum Copernicus (2015)

3. české uživatelské fórum Copernicus (2014)

2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus (2013)

1. české uživatelské fórum GMES (2012)

Sběr požadavků na druhou generaci vesmírné komponenty

Obecné Evropská komise zahájila sběr uživatelských požadavků a specifikaci služeb, které bude poskytovat další generace vesmírné komponenty Copernicus. Dotazník je určen všem, nejen stávajícím uživatelům programu.

Workshop k uživatelským požadavkům na zemědělské a lesnické aplikace

Obecné Srdečně Vás zveme na seminář, který pořádá 30. června EK v Bruselu (budova Breydel), jehož cílem je sběr a sjednocení uživatelských požadavků, zjišťování současných mezer, které by měla řešit druhá generace vesmírné komponenty programu Copernicus.

ISPRS 2016

Obecné Kongres mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země se uskuteční v Praze  12. - 19. 7. Součástí bude také Fórum vesmírných agentur.

Registrace na 5. Space App Camp spuštěna

Obecné Staňte se jedním z 20 vyvolených, které ESA-ESRIN pozve v září na týden do svého sídla ve Frascati v Itálii.

Seminář k využití dat Copernicus regiony

Obecné Dne 28. 6. pořádá iniciativa NEREUS v Bruselu v Evropském parlamentu seminář Sentinels4Regions, který představí možnosti využití dat Copernicus pro regiony.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7