Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Uživatelské konference a semináře

Národní sekretariát GEO/Copernicus pořádá v rámci své osvětové činnosti konference a semináře pro uživatele z oblasti Copernicus a dálkového průzkumu Země.
 

Přehled všech ročníků konferencí:

5. české uživatelské fórum Copernicus (2016)

4. české uživatelské fórum Copernicus (2015)

3. české uživatelské fórum Copernicus (2014)

2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus (2013)

1. české uživatelské fórum GMES (2012)

 

Přehled uspořádaných seminářů:

Osvětový seminář programu Copernicus 15. 11. 2016:

Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v zemědělství

Osvětový seminář programu Copernicus 23. 6. 2016:

Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v územním rozvoji

Osvětová videokonference programu Copernicus 2. 6. 2016:

Využití dat z dálkového průzkumu Země na krajské úrovni

Sběr požadavků na druhou generaci vesmírné komponenty

Obecné Evropská komise zahájila sběr uživatelských požadavků a specifikaci služeb, které bude poskytovat další generace vesmírné komponenty Copernicus. Dotazník je určen všem, nejen stávajícím uživatelům programu.

Workshop k uživatelským požadavkům na zemědělské a lesnické aplikace

Obecné Srdečně Vás zveme na seminář, který pořádá 30. června EK v Bruselu (budova Breydel), jehož cílem je sběr a sjednocení uživatelských požadavků, zjišťování současných mezer, které by měla řešit druhá generace vesmírné komponenty programu Copernicus.

ISPRS 2016

Obecné Kongres mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země se uskuteční v Praze  12. - 19. 7. Součástí bude také Fórum vesmírných agentur.

Registrace na 5. Space App Camp spuštěna

Obecné Staňte se jedním z 20 vyvolených, které ESA-ESRIN pozve v září na týden do svého sídla ve Frascati v Itálii.

Seminář k využití dat Copernicus regiony

Obecné Dne 28. 6. pořádá iniciativa NEREUS v Bruselu v Evropském parlamentu seminář Sentinels4Regions, který představí možnosti využití dat Copernicus pro regiony.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7