Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Uživatelské konference Copernicus v ČR

Národní uživatelské konference Copernicus jsou v ČR pořádány od r. 2012 vždy na přelomu května a června jako pravidelná setkání uživatelů z oblasti Copernicus a dálkového průzkumu Země. Hlavním cílem konference je především informovat české uživatele o datech, službách a aplikacích dostupných v rámci evropského programu Copernicus, rozvíjení uživatelské komunity a podpora využívání družicových dat a dat Copernicus napříč všemi sektory (státní, výzkumná, akademická a soukromá sféra).

 

Přehled všech ročníků konference:

5. české uživatelské fórum Copernicus (2016)

4. české uživatelské fórum Copernicus (2015)

3. české uživatelské fórum Copernicus (2014)

2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus (2013)

1. české uživatelské fórum GMES (2012)

Mobilní aplikace na kvalitu ovzduší

Obecné Data Copernicus přinášejí předpověď znečištění ovzduší ve Vašem městě do Vašeho mobilního telefonu.

Nové programy pro klima a atmosféru

Obecné

Euronews a Copernicus představují nové programy, které dávají klimatickým změnám a datům o atmosféře větší uplatnění v každodenním životě.

Závěry Rady EU ke střednědobému hodnocení programu Copernicus (ENG)

Obecné

1. 12. 2017 ve své tiskové zprávě zveřejnila Rada EU Závěry ke střednědobému hodnocení programu Copernicus. Text v plném originálním znění naleznete včetně *.pdf formátu ke stažení na oficiálním webu Rady EU zde.

Uživatelská komunita Copernicus

Obecné

Staňte se aktivními členy komunity Copernicus v ČR! Blíže viz