Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

In-situ komponenta

Nezbytnou součástí programu Copernicus je síť pozemních měřících zařízení na Zemi, ve vzduchu i ve vodním prostředí. Informace, které pořizují, jsou součástí modelů pro předpověď počasí a současně slouží pro kalibraci a validaci informací z družicových dat.

In-situ komponenta Copernicus je založena na infrastruktuře pozemních měřících stanic členských států, které spravuje množství národních veřejných institucí. S ohledem na výrazně decentralizovanou strukturu této komponenty je mnohem obtížnější pojmout plnou komplexitu in-situ ve srovnání s vesmírnou komponentou.

Cílem Copernicus v této oblasti je proto především doplnění stávající sítě infrastruktury tam, kde měření a data chybí, zajištění dlouhodobé udržitelnosti služeb a rovněž přístupu k datům a informacím. V dlouhodobém horizontu je nutné zlepšit koordinaci pořizování a provozování in-situ v daných oblastech datových potřeb tak, aby se optimalizovaly národní investice do nových systémů a zamezilo se možným duplikacím v pořizování dat. Koordinátorem in-situ komponenty byla stanovena Evropská agentura pro životní prostředí.

Rozvoj této komponenty byl uskutečňován prostřednictvím projektu GISC - „GMES in-situ coordination" (http://www.eea.europa.eu/about-us/what/seis-initiatives/gisc), který byl ukončen v říjnu 2013.

Dostupným produktem je EU-DEM – digitální výškový model s prostorovým rozlišením 30 metrů. EU-DEM je dostupný k prohlížení nebo ke stažení.

 

CORDA - Copernicus Reference Data Access

Tento nástroj je určen pro zlepšení přístupu k existujícím relevantním, on-line přístupným, národním a regionálním prostorovým referenčním datům pro podporu Copernicus služeb v rámci in-situ komponenty programu Copernicus. CORDA je uzavřený systém, přístupný pouze poskytovatelům a technickým koordinátorům služeb Copernicus, kteří jsou autorizováni Evropskou agenturou pro životní prostředí, která je zároveň správcem tohoto nástroje.

Počáteční rozsah dostupných dat je omezen na témata prostorových dat INSPIRE: budovy, krajinný pokryv / využití krajiny, ortofotosnímky, dopravní sítě a digitální modely terénu. CORDA je živý systém a množství prostorových dat dostupných prostřednictvím tohoto nástroje se nadále bude zvyšovat.