Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

In-situ komponenta

Nezbytnou součástí programu Copernicus je síť pozemních měřících zařízení na Zemi, ve vzduchu i ve vodním prostředí. Informace, které pořizují, jsou součástí modelů pro předpověď počasí a současně slouží pro kalibraci a validaci informací z družicových dat.

In-situ komponenta Copernicus je založena na infrastruktuře pozemních měřících stanic členských států, které spravuje množství národních veřejných institucí. S ohledem na výrazně decentralizovanou strukturu této komponenty je mnohem obtížnější pojmout plnou komplexitu in-situ ve srovnání s vesmírnou komponentou.

Cílem Copernicus v této oblasti je proto především doplnění stávající sítě infrastruktury tam, kde měření a data chybí, zajištění dlouhodobé udržitelnosti služeb a rovněž přístupu k datům a informacím. V dlouhodobém horizontu je nutné zlepšit koordinaci pořizování a provozování in-situ v daných oblastech datových potřeb tak, aby se optimalizovaly národní investice do nových systémů a zamezilo se možným duplikacím v pořizování dat. Koordinátorem in-situ komponenty byla stanovena Evropská agentura pro životní prostředí.

Rozvoj této komponenty byl uskutečňován prostřednictvím projektu GISC - „GMES in-situ coordination" (http://www.eea.europa.eu/about-us/what/seis-initiatives/gisc), který byl ukončen v říjnu 2013.

Dostupným produktem je EU-DEM – digitální výškový model s prostorovým rozlišením 30 metrů. EU-DEM je dostupný k prohlížení nebo ke stažení.

 

CORDA - Copernicus Reference Data Access

Tento nástroj je určen pro zlepšení přístupu k existujícím relevantním, on-line přístupným, národním a regionálním prostorovým referenčním datům pro podporu Copernicus služeb v rámci in-situ komponenty programu Copernicus. CORDA je uzavřený systém, přístupný pouze poskytovatelům a technickým koordinátorům služeb Copernicus, kteří jsou autorizováni Evropskou agenturou pro životní prostředí, která je zároveň správcem tohoto nástroje.

Počáteční rozsah dostupných dat je omezen na témata prostorových dat INSPIRE: budovy, krajinný pokryv / využití krajiny, ortofotosnímky, dopravní sítě a digitální modely terénu. CORDA je živý systém a množství prostorových dat dostupných prostřednictvím tohoto nástroje se nadále bude zvyšovat.

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7