Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Historie Copernicus v ČR

Vláda České republiky ve svém usnesení č. 1469 z 20. prosince 2006 vyjádřila souhlas s účastí ČR v programu GMES/Copernicus a se zapojením ČR do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacímu systému Země GEOSS. Hlavním koordinačním orgánem ČR pro oblast Copernicus je od r. 2010 Národní sekretariát GEO/Copernicus, tvořený zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, CENIA a ČHMÚ.

Usnesením Vlády České republiky č. 229 z 2. 3. 2009 byla vládou schválena zpráva o stavu zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojení do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacímu systému Země (GEOSS) a účasti České republiky na programu GMES.

Národní sekretariát GEOSS/GMES (NS) byl zřízen Příkazem ministryně životního prostředí č. 18/2010 jako mezirezortní orgán Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke každodenní koordinaci odborných aktivit mezinárodních programů GEOSS a GMES. Národní sekretariát zahájil svou činnost v listopadu 2010. Národní gescí bylo pověřeno Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vedle zástupců gesčních rezortů se od počátku vzniku NS jeho činnosti aktivně účastnili zástupci CENIA a ČHMÚ. Od r. 2011 se jednání a činnosti Národního sekretariátu účastní rovněž zástupce Ministerstva dopravy.

Od r. 2010 Národní sekretariát pravidelně jednou za tři roky zpracovává zprávu u zapojení ČR do programů GEO a Copernicus, která je předložena a následně schvalována usnesením Vlády ČR.

Spolu s přejmenováním programu z GMES na Copernicus a novým nařízením pro fungování Copernicus pro období 2014 - 2020 došlo k transformaci NS GEOSS/GMES na NS GEO/Copernicus, jehož činnost je definována v jeho Statutu. Usnesením Vlády č. 103 z 19. 2. 2014 zároveň došlo ke změně gesce zainteresovaných rezortů – gestory programu Copernicus jsou nyní Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Gestory za oblast GEOSS jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy.

 

 

 

 

 

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7