Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

GEOSS

Pracovní plán GEOSS byl připraven jako desetiletý na období 2005-2015 a je každoročně aktualizován. Má tři základní části rozdělené aktuálně do 26 oblastí. V jednotlivých oblastech fungují pracovní skupiny, ke kterým se lze připojit s cílem poskytovat nebo získávat i informace, které nejsou běžně dostupné na portálu GEOSS.

Podrobný popis jednotlivých částí je k dispozici na oficiálních stránkách GEO.

V roce 2013 byl připraven komplexní materiál „Vision for GEO 2025". Schválen byl na jednání GEO-X v Ženevě (leden 2014). Na sedmi stranách je vize rozdělena do dvou základních částí:

  1. podklady pro pokračování GEO, včetně shrnutí budoucích možností a
  2. doporučení pro GEO do roku 2025.

Součástí Ministerského jednání o vizi bylo v lednu 2014 v Ženevě i schválení „Ženevské deklarace", která ve své podstatě dala GEO mandát k pokračování do roku 2025.

Na jednání v Mexico City v listopadu 2015 byl pak schválen Strategický plán pro GEO na roky 2016-2025, „Mexico City Declaration".