Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

GEOSS

Pracovní plán GEOSS byl připraven jako desetiletý na období 2005-2015 a je každoročně aktualizován. Má tři základní části rozdělené aktuálně do 26 oblastí. V jednotlivých oblastech fungují pracovní skupiny, ke kterým se lze připojit s cílem poskytovat nebo získávat i informace, které nejsou běžně dostupné na portálu GEOSS.

Podrobný popis jednotlivých částí je k dispozici na oficiálních stránkách GEO.

V roce 2013 byl připraven komplexní materiál „Vision for GEO 2025". Schválen byl na jednání GEO-X v Ženevě (leden 2014). Na sedmi stranách je vize rozdělena do dvou základních částí:

  1. podklady pro pokračování GEO, včetně shrnutí budoucích možností a
  2. doporučení pro GEO do roku 2025.

Součástí Ministerského jednání o vizi bylo v lednu 2014 v Ženevě i schválení „Ženevské deklarace", která ve své podstatě dala GEO mandát k pokračování do roku 2025.

Na jednání v Mexico City v listopadu 2015 byl pak schválen Strategický plán pro GEO na roky 2016-2025, „Mexico City Declaration".

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7