Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

GEO/GEOSS

GEO (Group on Earth Observation, Skupina pro pozorování Země) je dobrovolné mezinárodní sdružení zaměřené na dostupnost dat z oblasti pozorování Země. Hlavním cílem GEO je vytvoření jednotného globálního systému pro pozorování Země, tzv. Systém systémů pozorování Země – GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). ČR je členem GEO od r. 2007 a pravidelně se účastní jeho činnosti jak na pravidelných zasedáních, tak v odborných pracovních skupinách.