Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

GEO/GEOSS v ČR

ČR je členem GEO od r. 2007 na základě Usnesení Vlády ČR z 20. prosince 2006. Pro koordinaci aktivit GEO v ČR slouží Národní sekretariát GEO/Copernicus.

Hlavním zástupcem ČR v GEO (tzv. GEO Principal) je Radim Tolasz (ČHMÚ).

Za ČR jsou do práce GEO aktivně zapojeny jen dvě pracoviště v těchto oblastech:

  • Advancing GEOSS Data Sharing Principles (Radim Tolasz, ČHMÚ),
  • Global monitoring of Persistent Organic Pollutants, Emerging Contaminants and Global Change Indicators (Jana Klánová, RECETOX, MU Brno).