Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

GEO

GEO (Group on Earth Observation, Skupina pro pozorování Země), založeno v červenci r. 2003, je dobrovolné mezinárodní sdružení zaměřené na dostupnost dat z oblasti pozorování Země. Součástí této skupiny je dnes 97 států včetně České republiky, Evropská komise a 77 mezivládních, mezinárodních a regionálních organizací. Hlavním cílem GEO je vytvoření jednotného globálního systému pro pozorování Země, tzv. Systém systémů pozorování Země – GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), který směřuje k odstranění dosavadní roztříštěnosti a duplicit při pozorování Země. Měření a pozorování Země slouží různým účelům a je využívané řadou institucí, které provozují mnoho na sobě nezávislých a navzájem nekoordinovaných systémů. Jednotlivé země by měly postupně sladit své národní zájmy a cíle s aktivitami GEOSS tak, aby finanční zdroje nutné pro provoz měřících a pozorovacích systémů byly využívány cíleně tam, kde základní datové zdroje vznikají.

Základním nástrojem pro sdílení dat je geoportál skupiny GEO, který shromažďuje data pozorování Země z celého světa.

Skupina GEO je řízena tzv. GEO Plenary, ve kterém jsou zastoupeny všechny členské státy a organizace. GEO Plenary se schází pravidelně 1x ročně. Mezi výročními zasedáními GEO řídí jeho činnost Výkonná rada (Executive Committee). Mezinárodní sekretariát GEO sídlí v Ženevě v budově Světové meteorologické organizace (WMO). Skupina je financována z dobrovolných příspěvků (ČR přispěla pouze 1x při svém vstupu v r. 2007).

GEO zasahuje do celkem 9 tematických oblastí: Katastrofy, zdraví, energie, klima, zemědělství, ekosystémy, biodiverzita, voda, počasí.

 

Podrobné informace naleznete na oficiálních stránkách skupiny GEO.