Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Dokumenty - Copernicus v EU

Název
Autor
Datum vydání

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 377/2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010

Evropská komise 3. 4. 2014

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 911/2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)

Evropská komise 22. 9. 2010

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ (748) „Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES): dbáme o bezpečnější planetu"

Evropská komise 12. 11. 2008

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU (212) Evropská vesmírná politika

Evropská komise 26. 4. 2007

COMMISSION DECISION (673) creating a Bureau for Global Monitoring for Environment and Security (GMES)

Evropská komise 8. 3. 2006

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU (565) Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES): od koncepce ke skutečnosti

Evropská komise 10. 11. 2005

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL (65)

Global Monitoring for Environment and Security (GMES): Establishing a GMES capacity by 2008 - (Action Plan (2004-2008))

 

Evropská komise 3. 2. 2004

The security dimension of GMES Position Paper of the GMES Working Group on Security

GMES Working Group on Security 29. 9. 2003

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT (609)

Global Monitoring for Environment and Security (GMES)

Outline GMES EC Action Plan (Initial Period: 2001-2003)

Evropská komise 23. 10. 2001