Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Družice Sentinel

Družice Sentinel, vyvíjené v rámci kosmické komponenty Copernicus, tvoří celkem 5 řad - Sentinely 1 až 5. První  tři řady družic Sentinel tvoří dvě družice (označované A a B) navržené tak, aby svým časovým i prostorovým rozlišením vytvořily kvalitní základ pro služby Copernicus. Po r. 2020 budou následovat i jednotky C a D stejných parametrů, které dosluhující družice postupně nahradí. Podrobné informace o provozu jednotlivých družic obsahuje Sentinel High Level Operations Plan.

 

 

Sentinel 1

Mise Sentinel 1 je zaměřena na sledování pevniny a moří, zejména monitorování mořského ledu, oceánských vod, mořského pobřeží i polárních oblastí a navazuje zejména na úspěšné mise družic Envisat a ERS-1. Pro Českou republiku bude důležité zejména jejich možné využití v oblasti krizového řízení, a to hlavně díky dostupnosti aktuálních dat téměř v reálném čase. Konkrétní využití dat se předpokládá při povodních či deformacích terénu, které bude možné pomocí radarové interferometrie detekovat s milimetrovou přesností. Pro mapování zaplavených území je velkou výhodou fakt, že radarové snímky je na rozdíl od optických dat možné pořizovat i přes oblačnost. Další oblastí uplatnění pro data ze Sentinelu 1 je monitorování území - např. mapování lesních porostů, monitorování zemědělských plodin či sledování rozsahu sněhové pokrývky. Podobné informace mohou pomoci i při předpovídaní povodní či sledování dopadu klimatických změn.

 

Specifikace družic Sentinel 1 a jejich senzoru C-Band SAR (Synthetic Aperture Radar)
Charakteristika družic  
Start 3. dubna 2014 (S1A), 25. dubna 2016 (S1B)
Dráha polární slunečně synchronní (18:00 AN), inklinace 98,18°, výška 693 km
Perioda

jedna družice: 175 oběhů za 12 dní,obě družice: rovník 6 dní, Evropa a Kanada 1-3 dny

Životnost 7 let, palivo na 12 let
Charakteristika senzoru C-Band SAR (Synthetic Aperture Radar)
Typ dat radarová
Typ senzoru jednofrekvenční
Počet frekvenčních pásem 1 (5404 MHz)
Prostorové rozlišení 5-40 m (v závislosti na módu)
Záběr senzoru 20-400 km (v závislosti na módu)
Polarizace VV+VH, HH+HV
Úhel pohledu 20-45°
Možnost programování

Ano (4 různé módy)

Strip map mode (rozlišení 5 m; šíře 80 km),

Interferometric mode (5x20 m; 250 km),

Extra-wide mode (20x40 m; 400 km),

Wave mode (5x5 m; 20x20 km)

   

 

 

Sentinel 2

Družice Sentinel 2 jsou určeny především pro monitoring krajinného pokryvu a mapování změn v území a využití ploch. Na své palubě nesou multispektrální senzor, který navazuje na odkaz misí Landsat a SPOT. Tento senzor je prvním svého druhu, který zahrnuje tři pásma v červeném okraji viditelného spektra a jeho data jsou tak svými parametry ideální také pro monitorování vegetace a to se zaměřením na klasifikaci lesních porostů, mapování obsahu chlorofylu v listech, sledování zdravotního stavu vegetace, tvorbu vegetačních indexů nebo zjišťování vodního stresu. Využití dat těchto družic je také předpokládáno zejména v oblasti podpory krizového řízení(monitoring lesních požárů, dlouhodobého sucha aj.), v zemědělství a mnoho dalších oborech.

 

Specifikace družic Sentinel 2 a jejich senzoru MSI (Multi Spectral Instrument)
Charakteristika družic  
Start 23. června 2015 (S2A), 07/2016 (S2B)
Dráha polární slunečně synchronní (10:30 DN), inklinace 98,5°, výška 786 km
Perioda jedna družice: 10 dní; obě družice: rovník 5 dní, Evropa a Kanada 2-3 dny
Životnost 7 let, palivo na 12 let
Charakteristika senzoru MSI (Multi Spectral Instrument)
Typ dat optická
Typ senzoru multispektrální
Počet spektrálních pásem 13 (443-2190 nm; 4 VIS, 6 NIR, 3 SWIR)
Prostorové rozlišení 10-60 m (v závislosti na spektrálním pásmu)
Záběr senzoru 290 km
Úhel pohledu 20,6°
   
 

Sentinel 3

Družice Sentinel 3 budou poskytovat optická multispektrální i radarová data středního rozlišení, čímž navážou především na data z družic Envisat a Cryosat-2. Zaměřeny jsou zejména na pořizování barevných obrazových dat pro monitorování pevniny a oceánů, kde naváží na data ze senzoru MERIS (Envisat), měření teploty pevniny a oceánů v návaznosti na data ze senzoru AATSR (Envisat), topografické mapování povrchu moří a mořského a pevninského ledu a radarovná měření pobřežních pásem a topografie vnitrozemských vodních nádrží v návaznosti na data ze senzoru SIRAL (Cryosat-2).

 

Specifikace družic Sentinel 3 a jejich senzorů
Charakteristika družic  
Start 16. 2. 2016 (S3A), 02/2017 (S3B)
Dráha polární slunečně synchronní (10:00 DN), inklinace 98,6°, výška 815 km
Perioda 14+7/27 oběhů za den
Životnost 7 let, palivo na 12 let
Charakteristika senzoru OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) SLST (Sea and Land Surface Temperature Instrument SRAL (Sentinel 3 Ku/C Radar Altimeter MWR (MicroWave Radiometer)
Typ dat optická optická radarová mikrovlnná
Typ senzoru multispektrální multispektrální dvoufrekvenční dvoufrekvenční
Počet spektrálních pásem 21 (400-1020 nm) 9 (550-12000 nm) 2 (Ku/C) 2 (23,8/36,5 Ghz)
Prostorové rozlišení 300 m 500 m (VIS, SWIR), 1 km (MWIR, FIR) 300 m, 3 cm přesnost výškových měření -
Záběr senzoru 1270 km 1400/740 km profilovací -
Úhel pohledu 12,2° - - -
Globální pokrytí daty jedna družice: 1,9 dne; obě družice 0,9 dne jedna družice: 1,9 dne; obě družice 0,9 dne 27 dní -
         
 

Sentinel 4

Mise Sentinel 4 reprezentuje geostacionární složku Evropské operační mise pro sledování složení atmosféry. Primárním účelem je monitoring stopových plynů klíčových pro určování kvality ovzduší a to zejména O3, NO2, SO2, HCHO a aerosolů ve vysokém časovém a prostorovém rozlišení, dále jsou to pak měření slunečního záření a monitoring klimatu. Hlavní senzor UVN (Ultra-violet, Visible and Near-Infrared) bude z úsporných důvodů umístěn na plánovaných družicích MTG-S (Meteosat Third Generation - Sounding Satellite).

 

Specifikace mise Sentinel 4 a jejího senzoru UVN (Ultra-violet, Visible and Near-Infrared)
Charakteristika družice  
Start po roce 2019
Dráha geostacionární v poloze 0°v.d.
Životnost 8,5 let, palivo na 10,7 let
Charakteristika senzoru UVN (Ultra-violet, Visible and Near-Infrared)
Typ dat optická
Typ senzoru multispektrální
Počet spektrálních pásem 5 (305-400 nm, 400-500 nm, 750-775 nm)
Prostorové rozlišení 8,9 km při snímání sever-jih, 11,7 km při snímání východ-západ na 45º s.š.
Záběr senzoru Evropa, část Sahary, část Atlantického oceánu
Šíře záběru směr snímání - sever-jih 3,4°, východ-západ 9°
Perioda snímání 60 minut (cca 570 snímků o rozsahu 6x8 km za hodinu)
   
 

Sentinel 5

Mise Sentinel 5 je určena pro monitorování atmosféry a jejím cílem je sledování stopových plynů za účelem zjišťování chemického složení atmosféry a dále také podpora monitorování klimatu. Hlavním senzorem mise je UVNS (Ultra-Violet/Visible/Near Infrared/Short Wave Infrared Spectrometer), který bude umístěn na první z plánovaného páru družic s polární dráhou MetOp-SG (Meteorological Operational satellite programme - Second Generation). Data z tohoto senzoru tak budou doplňkem dat z geostacionární mise Sentinel 4. Jelikož je tato mise plánována až na rok 2020 bude v rámci programu Copernicus uskutečněna překlenovací mise Sentinel 5 - Precursor s hlavním senzorem TROPOMI, která naváže na již dosluhující senzory SCIAMACHY (Envisat - mise byla ukončena 9.5.2012) a OMI (Aura).

 

Specifikace mise Sentinel 5 a jejího senzoru UVNS (Ultra-Violet/Visible/Near Infrared/Short Wave Infrared Spectrometer)
Charakteristika družice  
Start 2016 (S5P), 2020 (S5A), 2027 (S5B)
Dráha polární slunečně synchronní, inklinace 98,5°, výška 817 km
Perioda 29 dní
Životnost ~ 8,5 let
Charakteristika senzoru UVNS (Ultra-Violet/Visible/Near Infrared/Short Wave Infrared Spectrometer)
Typ dat optická
Typ senzoru multispektrální
Počet spektrálních pásem 8 (UV-1 - 270-300 nm, UV-2 - 300-400 nm, VIS - 400-500 nm, NIR - 710-775 nm, SWIR-1 - 1593-1672 nm, SWIR-2 - 1940-2030 nm, SWIR-3 - 2305-2385 nm)
Prostorové rozlišení 8 km pro vlnové délky nad 300 nm, 50 km pro vlnové délky pod 300 nm
Šíře záběru ~ 2715 km
Perioda snímání denní globální pokrytí
   

 

Specifikace mise Sentinel 5 -Precursor a jejího senzoru TROPOMI (TROPospheric Ozone Monitoring Instrument)
Charakteristika družice  
Start 2016
Dráha polární slunečně synchronní (13:35 AN), inklinace 98,74°, výška 824 km
Perioda 17 dní
Životnost 7 let
Charakteristika senzoru TROPOMI (TROPospheric Ozone Monitoring Instrument)
Typ dat optická
Typ senzoru multispektrální
Počet spektrálních pásem 7 (UV-1 - 270-300 nm, UV-2 - 300-320 nm, UVIS - 310-405 nm, VIS - 405-500 nm, NIR-1 - 675-725 nm, NIR-2 - 725-775 nm, SWIR - 2305-2385 nm)
Prostorové rozlišení 7x7 km v nadiru pro vlnové délky větší než 300 nm
Šířka záběru 2600 km
Perioda snímání denní globální pokrytí