Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Družice Sentinel

Družice Sentinel, vyvíjené v rámci kosmické komponenty Copernicus, tvoří celkem 5 řad - Sentinely 1 až 5. První  tři řady družic Sentinel tvoří dvě družice (označované A a B) navržené tak, aby svým časovým i prostorovým rozlišením vytvořily kvalitní základ pro služby Copernicus. Po r. 2020 budou následovat i jednotky C a D stejných parametrů, které dosluhující družice postupně nahradí. Podrobné informace o provozu jednotlivých družic obsahuje Sentinel High Level Operations Plan.

 

 

Sentinel 1

Mise Sentinel 1 je zaměřena na sledování pevniny a moří, zejména monitorování mořského ledu, oceánských vod, mořského pobřeží i polárních oblastí a navazuje zejména na úspěšné mise družic Envisat a ERS-1. Pro Českou republiku bude důležité zejména jejich možné využití v oblasti krizového řízení, a to hlavně díky dostupnosti aktuálních dat téměř v reálném čase. Konkrétní využití dat se předpokládá při povodních či deformacích terénu, které bude možné pomocí radarové interferometrie detekovat s milimetrovou přesností. Pro mapování zaplavených území je velkou výhodou fakt, že radarové snímky je na rozdíl od optických dat možné pořizovat i přes oblačnost. Další oblastí uplatnění pro data ze Sentinelu 1 je monitorování území - např. mapování lesních porostů, monitorování zemědělských plodin či sledování rozsahu sněhové pokrývky. Podobné informace mohou pomoci i při předpovídaní povodní či sledování dopadu klimatických změn.

 

Specifikace družic Sentinel 1 a jejich senzoru C-Band SAR (Synthetic Aperture Radar)
Charakteristika družic  
Start 3. dubna 2014 (S1A), 25. dubna 2016 (S1B)
Dráha polární slunečně synchronní (18:00 AN), inklinace 98,18°, výška 693 km
Perioda

jedna družice: 175 oběhů za 12 dní,obě družice: rovník 6 dní, Evropa a Kanada 1-3 dny

Životnost 7 let, palivo na 12 let
Charakteristika senzoru C-Band SAR (Synthetic Aperture Radar)
Typ dat radarová
Typ senzoru jednofrekvenční
Počet frekvenčních pásem 1 (5404 MHz)
Prostorové rozlišení 5-40 m (v závislosti na módu)
Záběr senzoru 20-400 km (v závislosti na módu)
Polarizace VV+VH, HH+HV
Úhel pohledu 20-45°
Možnost programování

Ano (4 různé módy)

Strip map mode (rozlišení 5 m; šíře 80 km),

Interferometric mode (5x20 m; 250 km),

Extra-wide mode (20x40 m; 400 km),

Wave mode (5x5 m; 20x20 km)

   

 

 

Sentinel 2

Družice Sentinel 2 jsou určeny především pro monitoring krajinného pokryvu a mapování změn v území a využití ploch. Na své palubě nesou multispektrální senzor, který navazuje na odkaz misí Landsat a SPOT. Tento senzor je prvním svého druhu, který zahrnuje tři pásma v červeném okraji viditelného spektra a jeho data jsou tak svými parametry ideální také pro monitorování vegetace a to se zaměřením na klasifikaci lesních porostů, mapování obsahu chlorofylu v listech, sledování zdravotního stavu vegetace, tvorbu vegetačních indexů nebo zjišťování vodního stresu. Využití dat těchto družic je také předpokládáno zejména v oblasti podpory krizového řízení(monitoring lesních požárů, dlouhodobého sucha aj.), v zemědělství a mnoho dalších oborech.

 

Specifikace družic Sentinel 2 a jejich senzoru MSI (Multi Spectral Instrument)
Charakteristika družic  
Start 23. června 2015 (S2A), 07/2016 (S2B)
Dráha polární slunečně synchronní (10:30 DN), inklinace 98,5°, výška 786 km
Perioda jedna družice: 10 dní; obě družice: rovník 5 dní, Evropa a Kanada 2-3 dny
Životnost 7 let, palivo na 12 let
Charakteristika senzoru MSI (Multi Spectral Instrument)
Typ dat optická
Typ senzoru multispektrální
Počet spektrálních pásem 13 (443-2190 nm; 4 VIS, 6 NIR, 3 SWIR)
Prostorové rozlišení 10-60 m (v závislosti na spektrálním pásmu)
Záběr senzoru 290 km
Úhel pohledu 20,6°
   
 

Sentinel 3

Družice Sentinel 3 budou poskytovat optická multispektrální i radarová data středního rozlišení, čímž navážou především na data z družic Envisat a Cryosat-2. Zaměřeny jsou zejména na pořizování barevných obrazových dat pro monitorování pevniny a oceánů, kde naváží na data ze senzoru MERIS (Envisat), měření teploty pevniny a oceánů v návaznosti na data ze senzoru AATSR (Envisat), topografické mapování povrchu moří a mořského a pevninského ledu a radarovná měření pobřežních pásem a topografie vnitrozemských vodních nádrží v návaznosti na data ze senzoru SIRAL (Cryosat-2).

 

Specifikace družic Sentinel 3 a jejich senzorů
Charakteristika družic  
Start 16. 2. 2016 (S3A), 02/2017 (S3B)
Dráha polární slunečně synchronní (10:00 DN), inklinace 98,6°, výška 815 km
Perioda 14+7/27 oběhů za den
Životnost 7 let, palivo na 12 let
Charakteristika senzoru OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) SLST (Sea and Land Surface Temperature Instrument SRAL (Sentinel 3 Ku/C Radar Altimeter MWR (MicroWave Radiometer)
Typ dat optická optická radarová mikrovlnná
Typ senzoru multispektrální multispektrální dvoufrekvenční dvoufrekvenční
Počet spektrálních pásem 21 (400-1020 nm) 9 (550-12000 nm) 2 (Ku/C) 2 (23,8/36,5 Ghz)
Prostorové rozlišení 300 m 500 m (VIS, SWIR), 1 km (MWIR, FIR) 300 m, 3 cm přesnost výškových měření -
Záběr senzoru 1270 km 1400/740 km profilovací -
Úhel pohledu 12,2° - - -
Globální pokrytí daty jedna družice: 1,9 dne; obě družice 0,9 dne jedna družice: 1,9 dne; obě družice 0,9 dne 27 dní -
         
 

Sentinel 4

Mise Sentinel 4 reprezentuje geostacionární složku Evropské operační mise pro sledování složení atmosféry. Primárním účelem je monitoring stopových plynů klíčových pro určování kvality ovzduší a to zejména O3, NO2, SO2, HCHO a aerosolů ve vysokém časovém a prostorovém rozlišení, dále jsou to pak měření slunečního záření a monitoring klimatu. Hlavní senzor UVN (Ultra-violet, Visible and Near-Infrared) bude z úsporných důvodů umístěn na plánovaných družicích MTG-S (Meteosat Third Generation - Sounding Satellite).

 

Specifikace mise Sentinel 4 a jejího senzoru UVN (Ultra-violet, Visible and Near-Infrared)
Charakteristika družice  
Start po roce 2019
Dráha geostacionární v poloze 0°v.d.
Životnost 8,5 let, palivo na 10,7 let
Charakteristika senzoru UVN (Ultra-violet, Visible and Near-Infrared)
Typ dat optická
Typ senzoru multispektrální
Počet spektrálních pásem 5 (305-400 nm, 400-500 nm, 750-775 nm)
Prostorové rozlišení 8,9 km při snímání sever-jih, 11,7 km při snímání východ-západ na 45º s.š.
Záběr senzoru Evropa, část Sahary, část Atlantického oceánu
Šíře záběru směr snímání - sever-jih 3,4°, východ-západ 9°
Perioda snímání 60 minut (cca 570 snímků o rozsahu 6x8 km za hodinu)
   
 

Sentinel 5

Mise Sentinel 5 je určena pro monitorování atmosféry a jejím cílem je sledování stopových plynů za účelem zjišťování chemického složení atmosféry a dále také podpora monitorování klimatu. Hlavním senzorem mise je UVNS (Ultra-Violet/Visible/Near Infrared/Short Wave Infrared Spectrometer), který bude umístěn na první z plánovaného páru družic s polární dráhou MetOp-SG (Meteorological Operational satellite programme - Second Generation). Data z tohoto senzoru tak budou doplňkem dat z geostacionární mise Sentinel 4. Jelikož je tato mise plánována až na rok 2020 bude v rámci programu Copernicus uskutečněna překlenovací mise Sentinel 5 - Precursor s hlavním senzorem TROPOMI, která naváže na již dosluhující senzory SCIAMACHY (Envisat - mise byla ukončena 9.5.2012) a OMI (Aura).

 

Specifikace mise Sentinel 5 a jejího senzoru UVNS (Ultra-Violet/Visible/Near Infrared/Short Wave Infrared Spectrometer)
Charakteristika družice  
Start 2016 (S5P), 2020 (S5A), 2027 (S5B)
Dráha polární slunečně synchronní, inklinace 98,5°, výška 817 km
Perioda 29 dní
Životnost ~ 8,5 let
Charakteristika senzoru UVNS (Ultra-Violet/Visible/Near Infrared/Short Wave Infrared Spectrometer)
Typ dat optická
Typ senzoru multispektrální
Počet spektrálních pásem 8 (UV-1 - 270-300 nm, UV-2 - 300-400 nm, VIS - 400-500 nm, NIR - 710-775 nm, SWIR-1 - 1593-1672 nm, SWIR-2 - 1940-2030 nm, SWIR-3 - 2305-2385 nm)
Prostorové rozlišení 8 km pro vlnové délky nad 300 nm, 50 km pro vlnové délky pod 300 nm
Šíře záběru ~ 2715 km
Perioda snímání denní globální pokrytí
   

 

Specifikace mise Sentinel 5 -Precursor a jejího senzoru TROPOMI (TROPospheric Ozone Monitoring Instrument)
Charakteristika družice  
Start 2016
Dráha polární slunečně synchronní (13:35 AN), inklinace 98,74°, výška 824 km
Perioda 17 dní
Životnost 7 let
Charakteristika senzoru TROPOMI (TROPospheric Ozone Monitoring Instrument)
Typ dat optická
Typ senzoru multispektrální
Počet spektrálních pásem 7 (UV-1 - 270-300 nm, UV-2 - 300-320 nm, UVIS - 310-405 nm, VIS - 405-500 nm, NIR-1 - 675-725 nm, NIR-2 - 725-775 nm, SWIR - 2305-2385 nm)
Prostorové rozlišení 7x7 km v nadiru pro vlnové délky větší než 300 nm
Šířka záběru 2600 km
Perioda snímání denní globální pokrytí
   
 

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7