Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Dálkový průzkum Země

Dálkový průzkum Země (DPZ) je metoda získávání informací o objektech na zemském povrchu bez přímého kontaktu s ním. DPZ zahrnuje kompletní proces získávání informace od pořízení dat, jejich zpracování, analýzu až po výslednou vizualizaci a interpretaci obrazu.

Jedná se o moderní geoinformační technologii, která se v současnosti dostává do povědomí stále širšího okruhu odborné i laické veřejnosti. K tomu přispívá zejména fakt, že tato technologie má oproti klasickým pozemním měřením řadu výhod. Druhým důvodem je pak neustálý rozvoj družicových technologií a výpočetní techniky, a tím i zjednodušení dříve náročných postupů.

Podrobnější informace naleznete v následujících sekcích:
Základní principy DPZ
Oblasti využití DPZ
Přístup k datům