Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

 

Vítejte na stránkách věnovaných evropskému programu pozorování Země Copernicus (dříve GMES) a stavu jeho implementace v ČR. Naleznete zde podrobné informace o programech pozorování Země Copernicus a GEOSS, obecně o dálkovém průzkumu Země a národních aktivitách v této oblasti.

Informační video (eng), které v krátkosti představuje fungování programu Copernicus a jeho hlavní přínosy.

 

Hlavní složky programu Copernicus

Služby

 

Území

 

Atmosféra

 

Krizové řízení

 

Bezpečnost

 

Mořské prostředí

 

Změna klimatu

 

Kosmická komponenta

 

Družice Sentinel

 

Přispěvatelské mise

 

Pozemní segment

 

In-situ komponenta

 

In-situ

Sběr požadavků na druhou generaci vesmírné komponenty

Obecné Evropská komise zahájila sběr uživatelských požadavků a specifikaci služeb, které bude poskytovat další generace vesmírné komponenty Copernicus. Dotazník je určen všem, nejen stávajícím uživatelům programu.

Workshop k uživatelským požadavkům na zemědělské a lesnické aplikace

Obecné Srdečně Vás zveme na seminář, který pořádá 30. června EK v Bruselu (budova Breydel), jehož cílem je sběr a sjednocení uživatelských požadavků, zjišťování současných mezer, které by měla řešit druhá generace vesmírné komponenty programu Copernicus.

ISPRS 2016

Obecné Kongres mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země se uskuteční v Praze  12. - 19. 7. Součástí bude také Fórum vesmírných agentur.

Registrace na 5. Space App Camp spuštěna

Obecné Staňte se jedním z 20 vyvolených, které ESA-ESRIN pozve v září na týden do svého sídla ve Frascati v Itálii.

Seminář k využití dat Copernicus regiony

Obecné Dne 28. 6. pořádá iniciativa NEREUS v Bruselu v Evropském parlamentu seminář Sentinels4Regions, který představí možnosti využití dat Copernicus pro regiony.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7