Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Bezpečnost

Služby Copernicus v oblasti bezpečnosti jsou zaměřeny na tři prioritní oblasti:

  • ostraha hranic,
  • námořní dohled,
  • podpora opatření zahraniční politiky EU.

 

V oblasti ostrahy hranic jsou hlavními cíli snížení počtu ilegálních imigrantů, kteří nepozorovaně překračují hranici EU, snížení počtu úmrtí ilegálních imigrantů a zvýšení bezpečnosti uvnitř Evropské unie prevencí přeshraniční kriminality. Předpokladem je příspěvek Copernicus služeb k implementaci EUROSUR – evropského systému kontroly hranic podporou mapování a monitorování hraničních oblastí EU.

V případě námořního dohledu je hlavním cílem EU zajištění bezpečného pohybu na moři a střežení mořských hranic EU. Dále je předpokládáno zlepšení bezpečnosti navigace na moři, snížení znečištění mořského prostředí, prosazování práv a celková bezpečnost v této oblasti. Více informací je k dispozici na portálu http://maritimesurveillance.security-copernicus.eu.

 

Zdroj: http://maritimesurveillance.security-copernicus.eu, http://copernicus.eu

Evropa je svým postavením odpovědná za poskytování stabilních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů a ekonomický vývoj, dodržování základních lidských práv a svobod a demokracie. V tomto směru je hlavním cílem EU pomáhat zemím třetího světa při propuknutí krizí a při prevenci hrozeb globálního a nadregionálního rozsahu s těžkými následky, které způsobují nestabilitu. Copernicus má silný potenciál podpořit zahraniční politiku EU pomocí detekce a monitorování bezpečnostních hrozeb. Příspěvkem Copernicus může být i zlepšení prevence přírodních a humanitárních katastrof, připravenosti a schopnosti rychlé reakce. Služby Copernicus pro bezpečnostní aplikace jsou stále ve fázi vývoje. V současné době jsou tři prioritní oblasti řešeny prostřednictvím řady projektů financovaných z EU. Více informací je k dispozici na http://externalaction.security-copernicus.eu/.

Iniciační fáze Copernicus služeb v oblasti bezpečnosti (zejména v případě ostrahy hranic a podpory zahraniční politiky EU) byla v letech 2009 - 2011 poskytována prostřednictvím projektu G-MOSAIC. V lednu 2013 byly spuštěny další projekty pro podporu bezpečnostních služeb Copernicus: G-NEXT a G-SEXTANT. G-NEXT je zaměřen na tři hlavní oblasti ­­– politické či ozbrojené konflikty, situační povědomí a průběh hranic. Projekt G-SEXTANT je orientován především na scénáře pro humanitární krize, přírodní zdroje, povědomí o pozemních konfliktech, monitorování míst a aktivit spojených s radioaktivitou, pěstování nelegálních plodin a ostrahu hranic. Od 15. července 2013 doručují projekty služby pro podporu vnější politiky EU pro všechny zainteresované subjekty.

Služba Copernicus pro oblast bezpečnosti je stále ve fázi vývoje prostřednictvím zmíněných projektů, přechod služby do ostrého provozu je plánován v průběhu roku 2016.

Další informace o službách pro bezpečnost naleznete na http://www.copernicus.eu/main/security.

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7