Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Atmosféra

Služba Copernicus pro monitorování atmosféry shromažďuje a poskytuje nepřetržitě data a informace o složení atmosféry. Služba popisuje současnou situaci, krátkodobou předpověď a důsledně analyzuje retrospektivní záznamy za uplynulé roky.

 

 

Služba je v provozu od července 2015 a je koordinována Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF). Podporuje mnoho aplikací v různých oblastech včetně zdraví, monitorování životního prostředí, obnovitelné zdroje energie, meteorologie a klimatologie. Poskytuje každodenní globální informace o složení atmosféry pomocí sledování a předpovídání složek, jako jsou skleníkové plyny (oxidu uhličitý a metan), reaktivní plyny (např. oxid uhelnatý, oxidované sloučeniny dusíku, oxid siřičitý), ozon a aerosoly.

V téměř reálném čase poskytuje služba analýzy pro čtyřdenní předpovědi, stejně jako opakované analýzy kvality ovzduší nad Evropou a umožňuje tak neustálé hodnocení kvality ovzduší.

 

Hlavní tematické oblasti služby

  • kvalita ovzduší a složení atmosféry,
  • působení klimatu,
  • ozonová vrstva a UV záření,
  • sluneční záření,
  • emise.

 

Monitorování a opakované vyhodnocování dat o skleníkových plynech a aerosolech významně přispívá ke studiu klimatických změn. Díky každodenním analýzám a prognózám UV záření a stratosférického ozónu služba podporuje politiky veřejného zdraví (např. prevenci rakoviny kůže). Veřejným a soukromým organizacím zapojeným do využívání sluneční energie poskytuje služba vhodné a přesné informace o slunečním záření na zemském povrchu.

 

 

Příklad služby - monitoring intenzity UV záření (zdroj: http://atmosphere.copernicus.eu)

 

Kromě výše zmíněného služba monitorování atmosféry zpracovává emisní inventury, které slouží jako vstup do atmosférických modelů a odhaduje čisté toky CO2 a CH4 u zemského povrchu. Znalost emisí a povrchových toků jsou předpokladem pro pochopení složení atmosféry.

 

Příklad služby - předpověď  koncentrace CO2 v Evropě (zdroj: http://atmosphere.copernicus.eu)

 

Produkty dodávané službou jsou poskytovány bezplatně.

Další informace o službě monitorování atmosféry naleznete na http://atmosphere.copernicus.eu/.