Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Atmosféra

Služba Copernicus pro monitorování atmosféry shromažďuje a poskytuje nepřetržitě data a informace o složení atmosféry. Služba popisuje současnou situaci, krátkodobou předpověď a důsledně analyzuje retrospektivní záznamy za uplynulé roky.

 

 

Služba je v provozu od července 2015 a je koordinována Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF). Podporuje mnoho aplikací v různých oblastech včetně zdraví, monitorování životního prostředí, obnovitelné zdroje energie, meteorologie a klimatologie. Poskytuje každodenní globální informace o složení atmosféry pomocí sledování a předpovídání složek, jako jsou skleníkové plyny (oxidu uhličitý a metan), reaktivní plyny (např. oxid uhelnatý, oxidované sloučeniny dusíku, oxid siřičitý), ozon a aerosoly.

V téměř reálném čase poskytuje služba analýzy pro čtyřdenní předpovědi, stejně jako opakované analýzy kvality ovzduší nad Evropou a umožňuje tak neustálé hodnocení kvality ovzduší.

 

Hlavní tematické oblasti služby

  • kvalita ovzduší a složení atmosféry,
  • působení klimatu,
  • ozonová vrstva a UV záření,
  • sluneční záření,
  • emise.

 

Monitorování a opakované vyhodnocování dat o skleníkových plynech a aerosolech významně přispívá ke studiu klimatických změn. Díky každodenním analýzám a prognózám UV záření a stratosférického ozónu služba podporuje politiky veřejného zdraví (např. prevenci rakoviny kůže). Veřejným a soukromým organizacím zapojeným do využívání sluneční energie poskytuje služba vhodné a přesné informace o slunečním záření na zemském povrchu.

 

 

Příklad služby - monitoring intenzity UV záření (zdroj: http://atmosphere.copernicus.eu)

 

Kromě výše zmíněného služba monitorování atmosféry zpracovává emisní inventury, které slouží jako vstup do atmosférických modelů a odhaduje čisté toky CO2 a CH4 u zemského povrchu. Znalost emisí a povrchových toků jsou předpokladem pro pochopení složení atmosféry.

 

Příklad služby - předpověď  koncentrace CO2 v Evropě (zdroj: http://atmosphere.copernicus.eu)

 

Produkty dodávané službou jsou poskytovány bezplatně.

Další informace o službě monitorování atmosféry naleznete na http://atmosphere.copernicus.eu/.

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7