Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague uspořádalo 7. ročník českého uživatelského fóra Copernicus. Konference se konala ve dnech 7. - 8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Letošní ročník uživatelského fóra byl zaměřen na In situ data v pozorování Země s cílem na:

  • využití družicových a In situ dat v pozorování Země, jejich vzájemná komparace
  • představení institucionálního rámce v oblasti mezinárodní spolupráce, role in situ dat vybraných mezinárodních subjektů
  • využívání družicových a in situ dat napříč základními sektory ekonomiky na národní úrovni: státní správa, průmysl, akademický sektor
  • praktické ukázky využití družicových a in situ dat, jejich kalibrace a validace
  • implementace programu Copernicus v České republice,
  • rozvoj uživatelské komunity, sběr uživatelských požadavků na data a služby programu Copernicus

Základní informace

Téma konference:               In situ data v pozorování Země: Copernicus for Users, Business and Academy

Organizátoři:                        Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, ESA BIC Prague

Datum:                                  7. června 2018, resp. 8. června 2018

Místo konání:                       Agentura pro evropský GNSS, Janovského 438/2 - Praha 7, Holešovice

Konferenční poplatky:        NE

Jednací jazyk:                     anglický/český

 

Leták ke stažení 

       

CZ:    ​​  

           

ENG:

             

Program

ENG:             FINAL AGENDA   

 

Presentations 7th June 2018

GSA Gian Gherardo Calini  E-GNSS and Copernicus: Working Together for Sustainable Development
EEA Hans Bruyninckx  Copernicus and In Situ Data
EC Catharina Bamps  In Situ Component in Copernicus Services
ESA Simon Jutz  Importance of Calibration and Validation in EO
EUMETSAT François Montagner  EUMETSAT Operational Use of In Situ Data
ECMWF Jean Noël Thépaut  In Situ Data and Copernicus C3S Service
ECMWF Stijn Vermoote  In Situ Data and Copernicus CAMS Service
WINDY Tomáš Slavkovský  Windy App Based on European ECMWF Model Data
GEO Steven Ramage  A Few Observations
CSO Stéphane Ourevitch  New User Uptake Iniciatives
MoT CZ Ondřej Šváb  Sentinel Collaborative Ground Segment in Czech Republic
ESA ESERO Petr Mareš  Conspiro: Comparation In Situ and Sentinel Satellites Data
University of South Bohemia Jakub Brom  RemoteGuard: Tool for Analysis of Water Quality in Shallow Waters Using Remotely Sensed Data
CzechGlobe Petr Lukeš  Importance of In Situ Data for Vegetation Status Assessment
CGS Veronika Kopačková  Hyperspectral Satellite Data and Sensors: Current State and Future Perspectives
CHMI Jana Ďoubalová  SAMIRA
GISAT Jan Mišurec  In Situ Data Collection for Modeling of Biophysics and Crop Production Characteristics and their Use in Products with Sentinel
Mapradix Lukáš Brodský  In Situ Data Use in Operational Land Monitoring
ENKI Petra Hesslerová  Calibration and Validation of Aerial Imaging of Thermal Data

 

Presentations 8th June 2018

Will be available via ESA BIC Prague.

Fotogalerie