Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague si Vás dovolují pozvat na 7. ročník českého uživatelského fóra Copernicus. Konference se koná ve dnech 7. - 8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Letošní ročník uživatelského fóra se zaměří na In situ data v pozorování Země s cílem na:

  • využití družicových a In situ dat v pozorování Země, jejich vzájemná komparace
  • představení institucionálního rámce v oblasti mezinárodní spolupráce, role in situ dat vybraných mezinárodních subjektů
  • využívání družicových a in situ dat napříč základními sektory ekonomiky na národní úrovni: státní správa, průmysl, akademický sektor
  • praktické ukázky využití družicových a in situ dat, jejich kalibrace a validace
  • implementace programu Copernicus v České republice,
  • rozvoj uživatelské komunity, sběr uživatelských požadavků na data a služby programu Copernicus

Důležité upozornění: S ohledem na organizační náročnost akce a rozdílné zaměření obou konferenčních dní je registrace na každý den oddělená, tak jako program. Informace k druhému konferenčnímu dni, tj. ke dni 8. června 2018, budou zveřejněny na webu ESA BIC Prague

Základní informace)

Téma konference:               In situ data v pozorování Země: Copernicus for Users, Business and Academy

Organizátoři:                        Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, ESA BIC Prague

Datum:                                  7. června 2018, resp. 8. června 2018

Místo konání:                       Agentura pro evropský GNSS, Janovského 438/2 - Praha 7, Holešovice

Konferenční poplatky:        NE

Jednací jazyk:                     anglický/český

Tlumočení:                          bez tlumočení (TBC)

 

Registrace 

Registrační link:                   https://www.mzp.cz/www/reg_sys.nsf/action.xsp?documentId=58E6&action=openDocument

 

Leták ke stažení 

       

CZ:    ​​  

           

ENG:

             

Program

ENG:             FINAL AGENDA   

 

 

Abstrakty

Sekce 1          bude zveřejněno

Sekce 2          bude zveřejněno

Sekce 3          bude zveřejněno

 

Prezentace

Sekce 1          bude zveřejněno

Sekce 2          bude zveřejněno

Sekce 3          bude zveřejněno

 

Seznam účastníků

bude zveřejněno po ukončení registrace na akci

 

Fotogalerie