Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague uspořádalo 7. ročník českého uživatelského fóra Copernicus. Konference se konala ve dnech 7. - 8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Letošní ročník uživatelského fóra byl zaměřen na In situ data v pozorování Země s cílem na:

  • využití družicových a In situ dat v pozorování Země, jejich vzájemná komparace
  • představení institucionálního rámce v oblasti mezinárodní spolupráce, role in situ dat vybraných mezinárodních subjektů
  • využívání družicových a in situ dat napříč základními sektory ekonomiky na národní úrovni: státní správa, průmysl, akademický sektor
  • praktické ukázky využití družicových a in situ dat, jejich kalibrace a validace
  • implementace programu Copernicus v České republice,
  • rozvoj uživatelské komunity, sběr uživatelských požadavků na data a služby programu Copernicus

Základní informace

Téma konference:               In situ data v pozorování Země: Copernicus for Users, Business and Academy

Organizátoři:                        Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, ESA BIC Prague

Datum:                                  7. června 2018, resp. 8. června 2018

Místo konání:                       Agentura pro evropský GNSS, Janovského 438/2 - Praha 7, Holešovice

Konferenční poplatky:        NE

Jednací jazyk:                     anglický/český

 

Leták ke stažení 

       

CZ:    ​​  

           

ENG:

             

Program

ENG:             FINAL AGENDA   

 

Presentations 7th June 2018

GSA Gian Gherardo Calini  E-GNSS and Copernicus: Working Together for Sustainable Development
EEA Hans Bruyninckx  Copernicus and In Situ Data
EC Catharina Bamps  In Situ Component in Copernicus Services
ESA Simon Jutz  Importance of Calibration and Validation in EO
EUMETSAT François Montagner  EUMETSAT Operational Use of In Situ Data
ECMWF Jean Noël Thépaut  In Situ Data and Copernicus C3S Service
ECMWF Stijn Vermoote  In Situ Data and Copernicus CAMS Service
WINDY Tomáš Slavkovský  Windy App Based on European ECMWF Model Data
GEO Steven Ramage  A Few Observations
CSO Stéphane Ourevitch  New User Uptake Iniciatives
MoT CZ Ondřej Šváb  Sentinel Collaborative Ground Segment in Czech Republic
ESA ESERO Petr Mareš  Conspiro: Comparation In Situ and Sentinel Satellites Data
University of South Bohemia Jakub Brom  RemoteGuard: Tool for Analysis of Water Quality in Shallow Waters Using Remotely Sensed Data
CzechGlobe Petr Lukeš  Importance of In Situ Data for Vegetation Status Assessment
CGS Veronika Kopačková  Hyperspectral Satellite Data and Sensors: Current State and Future Perspectives
CHMI Jana Ďoubalová  SAMIRA
GISAT Jan Mišurec  In Situ Data Collection for Modeling of Biophysics and Crop Production Characteristics and their Use in Products with Sentinel
Mapradix Lukáš Brodský  In Situ Data Use in Operational Land Monitoring
ENKI Petra Hesslerová  Calibration and Validation of Aerial Imaging of Thermal Data

 

Presentations 8th June 2018

Prezentace z druhého konferenčního dne jsou zveřejněny na webu ESA BIC Prague zde:
http://www.esa-bic.cz/index.php/2018/06/13/7-ceske-uzivatelske-forum-copernicus/

Fotogalerie

     

 

Reportáž ČT - Věda 24 ze 7. června
Česká televize, redakce Věda 24 byla přítomná slavnostního zahájení konference na vysoké úrovni. Děkujeme!
V záznamu můžete sledovat rozhovory s:
Carlo des Doridesem, výkonným ředitelem Agentury pro evropský GNSS (GSA)
Hansem Bruyninckxem, výkonným ředitelem Evropské environmentální agentury (EEA)
Simonem Jutzem, ředitelem programu Copernius Evropské kosmické agentury (ESA)
Jean-Noel Thépautem, ředitelem služby Copernicus pro klimatickou změnu, Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF)
Karlem Dobešem, vládním zmocněncem pro spolupráci s Agenturou pro evropský GNSS
Vladislavem Smržem, náměstkem ministra životního prostředí
Miroslavem Havránkem, ředitelem CENIA
Záznam naleznete v archivu ČT zde: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058320611/

Děkujeme, že jste o nás napsali:

Tiskové oddělení MŽP
http://www.env.cz/cz/news_180611_EEA

ČTK
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/data-z-druzic-sentinel-pomohou-zjistit-pohyb-skodlivin-ve-vzduchu/1629701

Týden
https://www.tyden.cz/rubriky/veda/o-data-z-druzic-je-v-cesku-zajem-letos-je-chtelo-30-zadatelu_483492.html
Ekolist
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zacalo-forum-evropskeho-programu-pro-pozorovani-zeme-copernicus

Tyinternety.cz
https://tyinternety.cz/kalendar-akci/7th-copernicus-user-forum-2018/

ITBIZ
https://www.itbiz.cz/clanky/copernicus-user-forum-2018

WirelessInfo
http://www.wirelessinfo.cz/cs/7th-czech-national-copernicus-user-forum/

Plan4all
https://www.plan4all.eu/2018/05/7th-czech-national-copernicus-user-forum/

Lesprojekt
http://www.lesprojekt.cz/2018/05/30/7th-czech-national-copernicus-user-forum/