Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

5. české uživatelské fórum Copernicus

Doprovodná akce konference Living Planet Symposium

 

1) Základní informace z konference

2) Program

3) Abstrakty

4) Prezentace

5) Fotografie

 

Datum: 10. května 2016

Místo konání: Praha, kongresové centrum

Téma konference: zemědělství a lesnictví

Organizátoři: Ministerstvo životního prostředí,
  Ministerstvo dopravy,
  CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Jazyk: Čeština

Poplatek: Po předchozí registraci je vstup na konferenci zdarma

 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník českého uživatelského fóra Copernicus. Tento ročník konference se uskuteční v rámci Living Planet Symposium – prestižní mezinárodní konference zaměřené na pozorování Země, kterou organizuje Evropská kosmická agentura (ESA) ve dnech 9. – 13. května 2016.
5. ročník konference bude zaměřený na využívání družicových dat v oblasti zemědělství a lesnictví. Registrace včetně možnosti přihlášení vlastního příspěvku je možná na stránkách Národního sekretariátu GEO/Copernicus od prosince 2015.

 

Témata a cíle konference:

  • využití družicových či leteckých dat (se zaměřením na data z družic Sentinel) v oblasti zemědělství a lesnictví,
  • zpracování dat z družic Sentinel,
  • využívání družicových dat ve státní správě a v projektech,
  • využívání služeb Copernicus,
  • implementace programu Copernicus v České republice,
  • rozvoj uživatelské komunity, sběr požadavků uživatelů na data a služby programu Copernicus.

Oficiální stránky konference Living Planet Symposium 2016.

 

PREZENTACE

Sekce 1: Copernicus v evropském kontextu

Mauro Facchini (Evropská komise, DG GROW): Copernicus Programme and Services: opportunities for the agriculture and forestry sectors

Bianca Hoersch (ESA-ESRIN): What does the Sentinel 2 offer (not only) to agriculture?

Vincent-Henri Peuch (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts): An update on CAMS and C3S: opportunities for the agriculture and forestry sectors

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Copernicus v ČR – vize 2016+

Sekce 2: Využití dat Sentinel v zemědělství

Martin Havlíček (Ministerstvo zemědělství): Využití družicových dat v rezortu Ministerstva zemědělství

Ondřej Krym (Státní zemědělský intervenční fond): Využití dálkového průzkumu Země a dalších technologií na SZIF

Luboš Kučera, Václav Vobora (GISAT): DROMAS – monitoring zemědělských plodin s využitím dat Sentinel

Luboš Kučera, Václav Vobora (GISAT): CzechAgri – Monitoring zemědělských plodin pomocí družicových dat Sentinel v České republice

Sekce 3: Data Sentinel pro sledování krajiny

Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita Brno), Tomáš Řezník (Masarykova univerzita Brno), Karel Charvát, Šárka Horáková (Wirelessinfo): Integrace  faremních  záznamů  a  dat  DPZ  pro  precizní  zemědělství  pomocí  cloudové platformy FOODIE

Petr Lukeš (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů): Hodnocení zdravotního stavu lesů – potenciál časových řad

Martin Možný (Český hydrometeorologický ústav): Možnosti využití družicových dat pro předpověď rizika požárů ve volné krajině

Daniel Žížala (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.): Využití dat dálkového průzkumu Země pro monitoring erozního poškození půd

Veronika Kopačková (Česká geologická služba): Využití dat dálkového průzkumu Země a programu Copernicus v rámci mezinárodních projektů a aktivit GEO na České geologické službě

Sekce 4: Uživatelská praxe

Siri Jodha Singh Khalsa (CzechGlobe): The Second Decade of GEOSS: Perspectives on the GEO Strategic Plan 2016-2025

Michal Kraus (Rostěnice, a.s.): Využití družicových technologií v zemědělské prvovýrobě