Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

4. české uživatelské fórum Copernicus

1) Základní informace z konference

2) Závěry z konference

3) Seznam účastníků

4) Program

5) Abstrakty

5) Fotografie

6) Prezentace

7) Postery

 

Ve dnech 12. – 13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma "Družicová a UAV data pro životní prostředí", zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ).

I v letošním roce akci svou účastí podpořili zástupci evropských organizací, kteří se na vytváření a implementaci programu Copernicus přímo i nepřímo podílí. Svou prezentací přispěli zástupci Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí, Eurisy a Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen. Více než 120 účastníků akce potvrzuje narůstající zájem české uživatelské komunity o data a služby programu Copernicus.

Nejvíce prezentací bylo zaměřeno na zpracování dat Sentinelu 2 a družic podobných parametrů, na uživatelské zkušenosti s daty Sentinelu 1 včetně jejich získávání a programů pro jejich zpracování. Velký ohlas vzbudila sekce zaměřená na dálkový průzkum z bezpilotních systémů, které se v současnosti těší velké popularitě a v některých oblastech družicové snímky vhodně doplňují či přímo nahrazují. Poprvé v ČR byla veřejně představena iniciativa Spolupracujícího pozemního segmentu pro data Sentinel. Prostor byl věnován i programu GEO/GEOSS, o kterém je doposud v ČR nízké povědomí, s příkladem zapojení českých organizací a přínosů z toho plynoucích.

Během obou konferenčních dní 4. českého uživatelského fóra zazněla řada podnětných prezentací, které prokázaly připravenost ČR na data z družice Sentinel 2 a také fakt, že díky fungování prvních družic a postupnému zprovozňování služeb programu přestává být Copernicus tématem, o kterém se pouze mluví, ale může svým uživatelům nabídnout konkrétní výstupy, které je česká uživatelská komunita napříč všemi sektory připravena využívat.

 

PREZENTACE

Sekce 1: Copernicus a kosmické aktivity v r. 2015

Lenka Hladíková (CENIA): Copernicus v roce 2015 a situace v České republice

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Priority Národního kosmického plánu 2014 - 2019 v oblasti pozorování Země

Simon Jutz (European Space Agency): The Copernicus Space Component: An operational long-term European Earth Observation System

Silvo Žlebir (European Commission): Copernicus services: state of play and future perspective

 

Sekce 2: Copernicus – aktuální stav a výzvy programu na úrovni EU

Vincent-Henri Peuch (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts): An update on the Copernicus Services implemented by ECMWF: Copernicus Atmosphere Monitoring Service and Copernicus Climate Change Service

Grazia M. Fiore (Eurisy): Collecting feedback from public authorities using satellite-based services operationally: a Eurisy initiative to support users and inform decision-makers

Dominik Fahrner (Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen): Copernicus Masters - Launch your Bussiness with Big Data from Space

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Pozorování Země v připravovaném pracovním plánu Horizontu 2020 Space na roky 2016 - 2017

 

Sekce 3: Využití multispektrálních družicových dat v oblasti životního prostředí

Jindřich Šťástka (Český hydrometeorologický ústav): Družicová data v meteorologii

Lukáš Brodský, Václav Vobora, Jana Slačíková (Gisat s.r.o.): Využití optických multispektrálních dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn a vývoje krajiny

Lucie Homolová a kol. (CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.): Potenciál red-edge spektrální informace z dat Sentinel-2 pro zisk kvantitativních charakteristik vegetace

Václav Šafář (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.): Tvorba NDVI z archivních leteckých snímků a možnosti mise Sentinel 2

Lucie Červená, Přemysl Štych (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze): Zdroje dat Landsat

 

Sekce 4: GEO/GEOSS - příležitost pro Českou republiku

Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav): GEO - výzva pro české vědce i firmy

Jakub Gregor, Richard Hůlek, Jana Borůvková, Jiří Kalina, Kateřina Šebková, Ladislav Dušek, Jana Klánová (Masarykova univerzita): Systém pro sběr a vizualizaci dat Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy – příspěvek České republiky do GEOSS

Přemysl Štych (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze): Projekty GEONETCAB a EOPOWER - capacity building aktivity v oblasti DPZ a GEO

 

Sekce 5 - kulatý stůl: Spolupracující pozemní segment Sentinel v České republice

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Představení stávajícího stavu přípravy úložiště dat Sentinel v ČR, evropský kontext

 

Sekce 6: Uživatelské zkušenosti s daty družice Sentinel-1, dostupnost a zpracování dat

Milan Lazecký (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava): Využití dat Sentinel-1 pro životní prostředí

Kateřina Tučková, Lukáš Brodský, Václav Vobora, Neha Joshi (Gisat s.r.o.): Integrace dat Sentinel-1 v monitoringu sněhové pokrývky

Lucie Patková (ARCDATA PRAHA, s.r.o.): Data Sentinel a jejich zpracování v ENVI

Jana Součková (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze): Sentinel-1 Scientific Data HUB a Sentinel-1 Toolbox

 

Sekce 7: Využití dat UAV v oblasti životního prostředí

Aleš Böhm (Úřad pro civilní letectví): Pravidla provozu bezpilotních systémů v ČR

Jan Pacina (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem): Využití KAP (Kite Aerial Photography) při archeologickém výzkumu v Súdánu

Jakub Karas (UPVISION s.r.o.): Nové možnosti dálkového průzkumu Země z UAV

Jakub Langhammer (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze), Martin Hais (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Jakub Miřijovský (Univerzita Palackého v Olomouci), Magda Edwards (CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.): Monitoring obnovy lesa v NP Šumava s využitím UAS

Bronislav Koska (České vysoké učení technické v Praze), Tomáš Křemen (České vysoké učení technické v Praze), Vladimír Jirka (ENKI, o.p.s.): Autonomní mapovací vzducholoď

Jana Müllerová (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.), Petr Dvořák (Letecký ústav AV v Brně), Tomáš Bartaloš (Gisat s.r.o.), Josef Brůna (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.): Dálkový průzkum a rostlinné invaze? Využití bezpilotního systému a satelitních dat

 

POSTERY

Meteorologické družice (Jindřich Šťástka, ČHMÚ)

Produkty meteorologických družic (Jindřich Šťástka, ČHMÚ)

eENVplus (Jiří Roubínek, CENIA)

Global solar radiation: Comparison of satellite and ground based observations (Luboš Moravčík, ČHMÚ)

Co víme o tepelném ostrovu města Prahy? (Luboš Moravčík, ČHMÚ) – 1. MÍSTO

S UAV POD POVRCH ZEMĚ – Možnosti využití UAV pro identifikaci podpovrchových drenážních systémů a monitoring odvodněných ploch (Lenka Tlapáková, VÚMOP)

EnviSec -  Nástroje pro zpracování a vizualizaci dat environmentální bezpečnosti (Lenka Rejentová, CENIA)